Prezydent Miasta Suwałk i zastępcy

Prezydent Miasta Suwałk

 Prezydent

Czesław Renkiewicz

Urząd Miejski w Suwałkach
ul. A. Mickiewicza 1
16-400 Suwałki
tel. (87) 562-81-02 (sekretariat)
faks (87) 566-30-98

prezydent@um.suwalki.pl

godziny urzędowania:
pn. 8:00 – 16:00
wt- pt. 7.30 -15.30
w poniedziałek w godz. 14.00 – 16.00 prezydent przyjmuje interesantów w sali 101

 

Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Suwałk

 

Zastępcy

Łukasz Kurzyna

Łukasz Kurzyna

Łukasz Kurzyna

Urząd Miejski w Suwałkach
ul. A. Mickiewicza 1
16-400 Suwałki
tel. +48 (87) 562-81-02 (sekretariat)
faks +48 (87) 562-80-98

lkurzyna@um.suwalki.pl

Zakres obowiązków:

1. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad funkcjonowaniem wydziałów Urzędu Miejskiego:

 • Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych
 • Architektury i Gospodarki Przestrzennej
 • Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa
 • Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
 • Inwestycji
 • Informatyki

jednostek organizacyjnych Miasta:

 • Zarządem Budynków Mieszkalnych TBS Sp. z o. o. w Suwałkach
 • Zarządem Dróg i Zieleni w Suwałkach
 • Przedsiębiorstwem Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o.
 • Parkiem Naukowo-Technologicznym Polska-Wschód w Suwałkach Sp. z o.o.

2. Współpraca z Miejskim Inspektorem Weterynarii w Suwałkach

 

 

Ewa Beata SidorekIMG_2404 aaa

Urząd Miejski w Suwałkach
ul. T. Noniewicza 71A
16-400 Suwałki
tel. +48 (87) 563-56-09, (sekretariat)
faks +48 (87) 562-80-98

sekretariat2@um.suwalki.pl

Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad funkcjonowaniem wydziałów Urzędu:

 • Oświaty, Wychowania i Sportu
 • Spraw Społecznych
 • Kultury, Turystyki i Promocji
 • Urzędu Stanu Cywilnego
 • Komunikacji

jednostek organizacyjnych Miasta:

 • przedszkoli samorządowych i żłobków
 • szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto
 • Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Suwałkach
 • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Suwałkach
 • Domem Pomocy Społecznej w Suwałkach
 • Biblioteką Publiczną im. M. Konopnickiej w Suwałkach
 • Muzeum Okręgowym w Suwałkach
 • Suwalskim Ośrodkiem Kultury
 • Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą w Suwałkach

 

 

 

Profil na Facebooku    Profil na Youtube