Rada Miejska w Suwałkach

Radni VII kadencji Rady Miejskiej w Suwałkach

Zdzisław Przełomiec

Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach

 

 

Zbysław Wojciech Grajek

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach

Sławomir Jan Szeszko

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach

 

 

RADNI:
Bogdan Bezdziecki (bbezdziecki@um.suwalki.pl)
Andrzej Paweł Chuchnowski (achuchnowski@um.suwalki.pl)
Zbigniew Roman De-Mezer (zde-mezer@um.suwalki.pl)
Grzegorz Gorlo (ggorlo@um.suwalki.pl)
Zbysław Wojciech Grajek (zgrajek@um.suwalki.pl)
Zdzisław Stanisław Ścięgaj (sciegaj@um.suwalki.pl)
Jacek Juszkiewicz (jjuszkiewicz@um.suwalki.pl)
Bożena Maria Kamińska (bkaminska@um.suwalki.pl)
Zdzisław Koncewicz (zkoncewicz@um.suwalki.pl)
Karol Korneluk (kkorneluk@um.suwalki.pl)
Stanisław Kulikowski (skulikowski@um.suwalki.pl)
Kamil Lauryn (klauryn@um.suwalki.pl)
Andrzej Łuczaj (aluczaj@um.suwalki.pl)
Wojciech Malesiński (wmalesinski@um.suwalki.pl)
Józef Wiesław Murawko (jmurawko@um.suwalki.pl)
Wojciech Pająk (wpajak@um.suwalki.pl), tel. 604117142 w dni rob. 16.00-19.00
Zdzisław Przełomiec (zprzelomiec@um.suwalki.pl)
Anna Ruszewska (aruszewska@um.suwalki.pl)
Irena Bożena Schabieńska (ischabienska@um.suwalki.pl)
Tadeusz Czerwiecki (tczerwiecki@um.suwalki.pl)
Sławomir Jan Szeszko (sszeszko@um.suwalki.pl)
Andrzej Turowski (aturowski@um.suwalki.pl)
Piotr Wasiukow (pwasiukow@um.suwalki.pl)

 

 

Terminy przyjmowania obywateli przez radnych

 

Składy osobowe stałych komisji Rady Miejskiej w Suwałkach 

Komisja Rewizyjna:

 1. Zbigniew Roman De-Mezer – przewodniczący
 2. Karol Korneluk – wiceprzewodniczący
 3. Bożena Maria Kamińska
 4. Andrzej Łuczaj
 5. Wojciech Malesiński
 6. Irena Bożena Schabieńska
 7. Andrzej Turowski
 8. Piotr Wasiukow

Komisja Finansowo – Budżetowa:

 1. Józef Wiesław Murawko – przewodniczący
 2. Wojciech Malesiński – wiceprzewodniczący
 3. Grzegorz Gorlo
 4. Zdzisław Koncewicz
 5. Karol Korneluk
 6. Zbigniew Roman De-Mezer
 7. Anna Ruszewska
 8. Andrzej Turowski

Komisja Strategii i Rozwoju Gospodarczego:

 1. Zdzisław Koncewicz – przewodniczący
 2. Wojciech Pająk – wiceprzewodniczący
 3. Zbysław Wojciech Grajek
 4. Tadeusz Czerwiecki
 5. Sławomir Jan Szeszko
 6. Piotr Wasiukow

Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa:

 1. Kamil Lauryn – przewodniczący
 2. Bogdan Bezdziecki
 3. Zbysław Wojciech Grajek
 4. Jacek Juszkiewicz
 5. Józef Wiesław Murawko
 6. Sławomir Jan Szeszko
 7. Zdzisław Stanisław Ścięgaj

Komisja Kultury, Sportu i Turystyki:

 1. Stanisław Kulikowski  – przewodniczący
 2. Bogdan Bezdziecki – wiceprzewodniczący
 3. Andrzej Paweł Chuchnowski
 4. Grzegorz Gorlo
 5. Jacek Juszkiewicz
 6. Kamil Lauryn
 7. Wojciech Pająk

Komisja Oświaty i Wychowania:

 1. Anna Ruszewska – przewodniczący
 2. Andrzej Łuczaj – wiceprzewodniczący
 3. Andrzej Paweł Chuchnowski
 4. Zdzisław Stanisław Ścięgaj
 5. Bożena Maria Kamińska
 6. Stanisław Kulikowski
 7. Irena Bożena Schabieńska
 8. Tadeusz Czerwiecki

 

Kluby i ugrupowania w Radzie Miejskiej w Suwałkach

Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość

 1. Bogdan Bezdziecki
 2. Grzegorz Gorlo
 3. Zdzisław Stanisław Ścięgaj
 4. Jacek Juszkiewicz
 5. Zdzisław Koncewicz
 6. Tadeusz Czerwiecki
 7. Irena Bożena Schabieńska
 8. Andrzej Łuczaj
 9. Wojciech Malesiński

Klub Radnych „Łączą nas Suwałki”

 1. Andrzej Paweł Chuchnowski
 2. Zbigniew Roman De-Mezer
 3. Stanisław Kulikowski
 4. Kamil Lauryn
 5. Wojciech Pająk
 6. Zdzisław Przełomiec
 7. Anna Ruszewska
 8. Andrzej Turowski

Ugrupowanie funkcjonujące w Radzie Miejskiej w Suwałkach Platforma Obywatelska

 1. Zbysław Wojciech Grajek
 2. Bożena Maria Kamińska

Radny SLD

Karol Korneluk

Ugrupowanie funkcjonujące w Radzie Miejskiej w Suwałkach Blok Samorządowy

 1. Józef Wiesław Murawko
 2. Sławomir Jan Szeszko
 3. Piotr Wasiukow

 

Biuro Rady Miejskiej w Suwałkach 

ul. Mickiewicza 1,
16-400 Suwałki, woj. podlaskie

Kierownik: Marcin Szypulski

I piętro, pok. 144
tel: (87) 562-81-44,

I piętro, pok. 118
(87) 562-81-18

e-mail: brm@um.suwalki.pl

 

RADA MIEJSKA KADENCJA 2010-2014

Profil na Facebooku    Profil na Youtube