Sprawy do załatwienia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

  • Wydział Podatków i Opłat – gospodarka odpadami komunalnymi
  1. deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

załącznika do deklaracji:

a) informacja o odliczeniu od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (formularz OKZ), stanowiący załącznik nr 5 do uchwały.

b) informacja o przedmiocie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (formularz OK-P), stanowiący załącznik nr 6 do uchwały.

  • uchwały w sprawie

1) zmiany terminów płatności XIII/155/2015

2) w sprawie zmiany formularzy deklaracji XIII/156/2015

Profil na Facebooku    Profil na Youtube