Sport po godzinach

Dodano: 16 marca 2017

Trwają pozalekcyjne zajęcia sportowe realizowane w ramach Programu „Szkolny Klub Sportowy”. Projekt jest finansowany przez Miasto Suwałki oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.

W Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach oraz Zespole Szkół nr 8 w Suwałkach odbywają się m.in. zajęcia sportowo – rekreacyjne i ogólnorozwojowe z elementami lekkoatletyki, piłki nożnej, piłki ręcznej, piłki siatkowej, gier zespołowych, zajęcia szachowe i fitness. Zajęcia realizowane są w wymiarze 2 godzin tygodniowo przez 35 tygodni (z wyłączeniem wakacji).

Kategoria: Aktualności, Sport