Wsparcie finansowe działań eksportowych – spotkanie

Dodano: 14 czerwca 2018

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zaprasza na spotkanie informacyjne dot. przygotowania wniosku o dofinansowanie w ramach działania 1.2 POPW „Internacjonalizacja MŚP”. Ekspert PARP omówi kryteria oraz udzieli odpowiedzi na pytania dot. wniosku. Dodatkowo, wskaże najczęściej popełniane błędy przy wypełnianiu wniosków oraz zaprezentuje dobre praktyki.

Spotkanie odbędzie się 21 czerwca 2018 r. (czwartek) w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym, ul. Żurawia 71, sala nr 0.17 b+c, parter.

Działanie 1.2 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia skierowane jest do firm, które:

· prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej potwierdzone wpisem do odpowiedniego rejestru;

· posiadają w ofercie co najmniej jeden produkt (wyrób lub usługę);

· zainteresowane są wejściem z posiadanym produktem (wyrobem własnym lub usługą własną) na nowe rynki zagraniczne.

Strona, na której należy się zarejestrować na spotkanie TUTAJ.

Kategoria: Aktualności, Gospodarcze, Miejskie