Spotkanie suwalskiego środowiska biznesowego

Dodano: 14 lutego 2017

W poniedziałkowe popołudnie (13 lutego) w sali konferencyjnej Parku Naukowo – Technologicznego w Suwałkach odbyło się spotkanie suwalskiego środowiska biznesowego. Wydarzenie było okazją do podsumowań ale też i rozmów na temat przyszłości przedsiębiorczości w Polsce, a przede wszystkim w Suwałkach.

Uczestnikami spotkania oprócz ponad siedemdziesięciu suwalskich przedsiębiorców, byli również: Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk z zastępcami Łukaszem Kurzyną i Ewą Sidorek oraz Dariusz Bogdan, Prezes Parku Naukowo – Technologicznego Polska Wschód w Suwałkach.

Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk, który na początku uroczystości powitał wszystkich zaznaczył, że to dzięki suwalskim przedsiębiorcom nasze miasto jest traktowane jako lider regionu.

– Z powodzeniem prowadzicie Państwo swoje fabryki na terenie naszego Miasta, między innymi w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Zatrudniacie mieszkańców naszego Miasta i regionu. Dzięki Wam lokalny rynek pracy rozwija się – mówił Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk.

Ponadto Prezydent Miasta Suwałk, Czesław Renkiewicz, przedstawił prezentację dot. głównych zadań inwestycyjnych oraz budżetu miasta Suwałk na 2017 rok. Prezydent przedstawił zgromadzonemu audytorium analizę budżetów miasta z lat 2014-2017, a także omówił założenia ważniejszych projektów inwestycyjnych, jakie Miasto Suwałki zamierza realizować w najbliższej przyszłości (np. poprawa układu komunikacyjnego miasta, budowa hali sportowo-widowiskowej, budowa lotniska lokalnego).

Zastępca Prezydenta Miasta Suwałk, Łukasz Kurzyna, przedstawił prezentację dot. instrumentów wsparcia przedsiębiorczości przez Miasto Suwałki (m.in. zaprezentowane zostały  informacje dot. podjętych uchwał Rady Miejskiej w Suwałkach dot. pomocy de minimis oraz pomocy regionalnej) a także najważniejszych, z punktu potrzeb przedsiębiorców, projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Naczelnik Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Suwałkach, Marcin Bonisławski, przedstawił zwięzłą prezentację dot. konkursów, zasad i przyszłych naborów wniosków w konkursach adresowanych do przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Podczas spotkania miały miejsce krótkie wystąpienia dot. planów rozwoju SKS Wigry Suwałki ( Dariusz Mazur, Prezes Klubu), systemu edukacji i kształcenia zawodowego (Ewa Sidorek, Zastępca Prezydenta Miasta Suwałk), oferty i planów rozwoju Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód w Suwałkach (p. Dariusz Bogdan, Prezes Zarządu).

Kategoria: Aktualności, Gospodarcze, Miejskie