ankieta-pomysl-na-suwalki'

Spotkanie z odbiorcami ciepła

Dodano: 31 stycznia 2018

W dniu 30 stycznia br. w siedzibie suwalskiego PEC-u odbyło się spotkanie kierownictwa spółki z przedstawicielami największych odbiorców ciepła w naszym mieście. W spotkaniu udział wzięli m.in. przedstawiciele wszystkich Spółdzielni Mieszkaniowych, Zarządu Budynków Mieszkalnych, Szpitala Wojewódzkiego, Ośrodka Sportu i Rekreacji, Suwalskiego Ośrodka Kultury, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, ZNB Nieruchomości.

W trakcie spotkania przedstawiona została taryfa dla ciepła, która weszła w życie z dniem 1.01.2018r. i będzie obowiązywała do końca 2018 roku. Pomimo wzrostu cen węgla, udało się utrzymać cenę ciepła właściwie na dotychczasowym poziomie, jej wzrost jest minimalny, bo wynosi średnio 0,2%, a więc nie będzie praktycznie odczuwalny przez odbiorców.

Kolejnym tematem zaprezentowanym na spotkaniu były inwestycje, jakie spółka zamierza zrealizować w najbliższych latach, m.in.:

  1. Przebudowa i termomodernizacja ponad 10 km sieci ciepłowniczej w mieście w latach 2018-2020. Na ten cel spółka pozyskała środki finansowe w Funduszu Europejskiego w wysokości 7,2 mln zł.
  2. Budowa instalacji spalania biomasy oraz likwidacja węzłów grupowych – na oba zadania spółka złożyła wnioski o dofinansowanie ze środków unijnych, inwestycje są zaplanowane na 2019 rok.

Pisaliśmy wcześniej o tym, że suwalski PEC otrzymał w grudniu ubiegłego roku certyfikaty PreQurs oraz znaki „NO SMOG”, jako potwierdzenie tego, że ciepło sieciowe dostarczane przez PEC jest „czyste” tj. bezpieczne dla środowiska i ludzi oraz przyczynia się do redukcji niskiej emisji w naszym mieście. W związku z tym, otrzymane certyfikaty mają bezpośrednie przełożenie na odbiorców podłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej i budynki przez nich administrowane. 

Dlatego też na koniec spotkania certyfikaty wraz ze znakami „NO SMOG” zostały przekazane odbiorcom. Znaki „NO SMOG” zostaną umieszczone na budynkach, w których znajdują się siedziby odbiorców. W planach jest wspólna inicjatywa oznakowania większości budynków w mieście, do których dostarczane jest ciepło sieciowe.

Kategoria: Aktualności, Gospodarcze