Stypendia sportowe przyznane

Dodano: 19 czerwca 2017

Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk wspólnie ze Zdzisławem Przełomcem, Przewodniczącym Rady Miejskiej w Suwałkach wręczyli stypendia sportowe, nagrody i wyróżnienia Miasta Suwałki za osiągnięcia i działalność sportową w 2016 roku w Suwałkach. Uroczystość odbyła się na Placu Marii Konopnickiej przed rozpoczęciem biegów głównych w ramach Reso Suwałki 10,5. Wyróżniono 66 osób.  Kwota wszystkich nagród wyniosła w tym roku 106.820,00 zł.

– Spotykamy się dziś z najzdolniejszymi zawodnikami, szczególnie utalentowanymi szkoleniowcami, najaktywniejszymi działaczami i sympatykami sportu – powiedział w trakcie uroczystości Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk –  Szczególnie cenne jest to, że stawiacie Państwo sobie coraz wyższe cele. Dotychczasową pracą dokonaliście tego, że suwalscy sportowcy z dumą zdobywają medale nie tylko na imprezach krajowych ale i międzynarodowych, a nawet ocierają się o olimpijskie podium – dodał Prezydent Suwałk.

Stosownie do postanowień uchwały nr XXXVII/397/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 maja 2013 r. oraz zmiany tej uchwały XXVIII/334/2016  z dnia 28 grudnia 2016r.  w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień w Mieście Suwałki przyznane zostały następujące wyróżnienia, nagrody i stypendia w kategorii „zawodnik” oraz wyróżnienia i nagrody w kategorii „trener” oraz „inna osoba fizyczna” za wysokie wyniki sportowe oraz za działalność sportową w 2016 roku:

zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe w danym sporcie w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie, reprezentującym podmioty prowadzące działalność w zakresie sportu w Mieście Suwałki,

  • 8 stypendiów: w wysokości od 240,00 zł do 1.000,00 zł,

(Łączna wartość stypendiów – 45.720,00 zł, tj. 3.810,00 zł miesięcznie), w tym dwa stypendia z inicjatywy Prezydenta Miasta Suwałk;

  • 23 nagrody w wysokości od 500,00 zł do 2.000,00 zł

(Łączna wartość nagród – 18.100,00 zł), w tym jedna nagroda z inicjatywy Prezydenta Miasta Suwałk;

  • 5 wyróżnień – bony zakupowe w sklepie sportowym w wysokości 400,00 zł każdy, na łączną kwotę – 2.000,00 zł,

trenerom i innym osobom fizycznym:

  • trenerom za wysokie wyniki sportowe uzyskane przez szkolonych zawodników w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie,
  • innym osobom fizycznym wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej na rzecz Miasta Suwałki
  • 19 nagród w wysokości od 1.000,00 zł do 4.000,00 zł, w tym dwie nagrody z inicjatywy Prezydenta Miasta Suwałk (w kategorii „inna osoba fizyczna” oraz nagroda mistrzowska w kategorii „trener”)

(Łączna wartość nagród – 35.000,00 zł).

Kategoria: Aktualności, Miejskie, Sport