Suwałki – Miasto podejmie kolejne działania w walce z niską emisją

Dodano: 24 lutego 2017

II edycja programu dopłat do wymiany źródeł ciepła, spójna wizja dotycząca rozwoju sieci ciepłowniczej i gazowniczej w Suwałkach oraz kampania informacyjna o możliwości przyłączenia się do tych sieci. To działania, które zaplanował suwalski samorząd na najbliższe tygodnie by skutecznie przeciwdziałać zjawisku niskiej emisji popularnie zwanej smogiem.

Do 31 marca można jeszcze składać wnioski o uzyskanie dopłaty w ramach „Programu Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Miasta Suwałki”. Do rozdysponowania jest 200 tys. zł. Wpłynęły już 34 wnioski.

Przypomnijmy że Do ubiegania się o dotację uprawnione są: osoby fizyczne, które mogą otrzymać dopłatę w wysokości 3.000 zł oraz wspólnoty mieszkaniowe, które mogą otrzymać nawet 10.000 zł.

Wniosek wraz z kompletem dokumentów dostępny jest na stronie internetowej www.um.suwalki.pl.

Do chwili obecnej swoje wnioski złożyły 34 osoby dlatego też przy założeniu, że każdy otrzyma dopłatę na poziomie 3.000 zł pozostaje jeszcze bardzo dużo środków do wykorzystania. Warto przypomnieć, że w 2016 r. podczas realizacji I edycji programu podpisanych zostało 47 umów i wydatkowano kwotę: 150 853,38 zł.

Ponadto w tym tygodniu z inicjatywy Prezydenta Suwałk zostało zorganizowane specjalne spotkanie z miejską spółką PEC oraz spółką skarbu państwa PSG, która zarządza siecią gazownią w Suwałkach. Rozmawialiście o rozwoju sieci ciepłowniczych i przyłączenia do nich.

– Podczas spotkania spółki PEC i PSG przedstawiły plany rozwoju sieci ciepłowniczych na terenie Miasta Suwałki. To spotkanie miało na celu po pierwsze zapoczątkowanie wypracowania wspólnej strategii rozwoju obu sieci w Suwałkach. Po drugie rozwój tych sieci w jakiejś perspektywie czasowej spowoduje, że mieszkańcy będą systematycznie przyłączać się do tych sieci co pozwoli na ograniczenie niebezpiecznego zjawiska jakim jest smog – informuje Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk.

Sieci PSG w Suwałkach – w Suwałkach od niedawna funkcjonuje Stacja regazyfikacji LNG w m. Zielone Kamedulskie, dzięki której poprzez system gazociągów jest tłoczony gaz na teren miasta Suwałki (59km gazociągu i ponad 100 indywidualnych odbiorców gazu– stan aktualny). Spółka PSG na chwilę obecną ma również zaprojektowanych 5 km gazociągu i projektuje kolejnych 5 km. Projektowana sieć gazowa to ulice m.in. na Osiedlu Staszica i Osiedlu Hańcza.

Suwalski PEC z kolei ma 90km sieci i 1334 przyłączone do niej budynki z czego 445 to domy jednorodzinne.

PEC planuje swoją sieć rozwijać pod kątem budownictwa wielorodzinnego. Dlatego też planowane inwestycje to budowa nowego ciepłociągu wzdłuż ul. 1 Maja, a dalej rzeki Czarna Hańcza do ul. Kościuszki, następnie od ul. Wojska Polskiego do ul. Sportowej, gdzie powstać ma nowe osiedle wielorodzinne. Rozważana jest też możliwość budowy ciepłociągu w nowej ulicy, która połączy ul. Sejneńską z Utratą.

– Wnioski ze spotkania z PEC i PSG są takie, że firmy nie będą konkurować na rynku odbiorców. PEC skupi się na osiedlach wielorodzinnych oraz osiedlu Kolejowym, gdzie ma już swoją sieć ciepłowniczą, a PSG inwestować będzie w budowę sieci na osiedlach domów jednorodzinnych – dodaje Prezydent Suwałk.

Postanowiono też, że w najbliższym czasie Urząd Miejski w Suwałkach opracuje i wyda specjalne materiały informacyjne dotyczące ścieżki formalno – prawnej jaką należy przejść by podłączyć dom do PEC lub sieci gazowej oraz jakie są rzeczywiste koszty takiej instalacji. Takie materiały informacyjne otrzymają pocztą wszyscy mieszkańcy Suwałk mieszkający w domach jednorodzinnych.

Kategoria: Aktualności, Gospodarcze, Miejskie, Społeczne