Suwalska Karta Mieszkańca – jest projekt uchwały

Dodano: 9 lutego 2018

Nabrały tempa prace nad Suwalską Kartą Mieszkańca. To dokument, który będzie uprawniał mieszkańców miasta do wielu ulg i zniżek. Specjalny zespół przygotował właśnie projekt uchwały w tej sprawie. Zgodnie z nim, podstawowym warunkiem otrzymania Suwalskiej Karty Mieszkańca będzie rozliczanie się z podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Suwałkach i zadeklarowanie w swoim zeznaniu miejsca zamieszkania w Suwałkach. Karta będzie wydawana w czterech wersjach: zwykła, rodziny wielodzietnej, osoby niepełnosprawnej i seniora. W zależności od grupy społecznej katalog ulg będzie się różnił. W projekcie uchwały są już zapisane wysokości zniżek na przejazdy komunikacji miejskiej czy wstęp do obiektów sportowych i na zakup biletów do instytucji kultury, a także dostęp do darmowych przedszkoli.

W przyszłym tygodniu zaczną się konsultacje społeczne dotyczące Suwalskiej Karty Mieszkańca. Katalog ulg i zniżek w ramach dokumentu zostanie opublikowany na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach pod adresem um.suwalki.pl , tak aby wszyscy zainteresowani mogli się z nim zapoznać – mówi Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk. – W marcu projekt uchwały w tej sprawie będę chciał przedstawić Radzie Miejskiej i to do radnych będzie należała ostateczna decyzja. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, chcemy aby Suwalska Karta Mieszkańca weszła w obieg od 1 lipca tego roku – dodaje Prezydent.

Program ,,Suwalska Karta Mieszkańca” to inicjatywa na rzecz polepszenia warunków życiowych mieszkańców Suwałk. Jednym z celów tego programu jest też zwiększenie dostępności do dóbr kultury, sportu i rekreacji proponowanych przez zarządzane przez miasto jednostki organizacyjne i instytucje. Ale to nie wszystko. Poprzez ,,Kartę” miasto chce też wzmacniać poczucie tożsamości lokalnej mieszkańców, poszerzać ofertę możliwości spędzania wolnego czasu w Suwałkach czy promować korzystanie ze środków komunikacji miejskiej z zamysłem odciążenia centrum miasta z nadmiernego ruchu samochodów osobowych.

Do otrzymania karty uprawniony będzie każdy pełnoletni mieszkaniec Suwałk, który rozlicza się z podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Suwałkach, niepracujący współmałżonek, dzieci do ukończenia 18 roku życia, a kontynuujące naukę lub studia do 26 roku życia, osoby niepełnosprawne ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i dzieci przebywające w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Suwałkach. Inne ważne kryteria, to np. Suwalska Karta Mieszkańca rodziny wielodzielnej będzie dotyczyła rodzin, w których rodzice mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. W przypadku ,,Suwalskiej Karty Mieszkańca seniora” warunkiem będzie wiek, u kobiet 60 rok życia, u mężczyzn 65. 

Do programu nadal mogą przystąpić inne, niż miejskie instytucje publiczne, podmioty komercyjne oraz organizacje pozarządowe, które w ramach świadczonych przez siebie usług będą realizować ulgi, preferencje lub świadczenia dla mieszkańców Suwałk.

Wprowadzenie ,,Suwalskiej Karty Mieszkańca” spowoduje zakończenie realizacji programów ,,Suwalska Rodzina PLUS” i ,,Aktywny Senior”.

Kategoria: Aktualności, Miejskie, Społeczne