ankieta-pomysl-na-suwalki'

Święto seniorów

Dodano: 7 listopada 2017

Uroczyste obchody Europejskiego Dnia Seniora  zorganizowali we wtorek (7 listopada) w Suwałkach Suwalska Rada Seniorów i Prezydent Miasta Suwałk.  Suwalscy seniorzy i ich goście spotkali się w sali koncertowo – teatralnej im. Andrzeja Wajdy w Suwalskim Ośrodku Kultury. W uroczystości wziął udział Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk wraz z zastępcami Ewą Sidorek i Łukaszem Kurzyną.

Prezydent Suwałk gratulując seniorom oraz życząc im zdrowia i spełniania wszystkich planów na emeryturze podkreślał, że są oni bardzo aktywną grupą, która ma wkład w życie społeczne naszego miasta.
– Suwalskich seniorów jest coraz więcej i w dodatku, jesteście Państwo bardzo aktywni – mówił Czesław Renkiewicz. – Zarówno członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku jak i suwalskiego oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, a także Suwalskiej Rady Seniorów wiele wnoszą w życie społeczne naszego miasta. Życzę Państwu, żeby tego zapału nigdy Wam nie brakowało i żebyśmy wspólnie pracowali na rzecz poprawy życia suwalskich seniorów.

W ramach dzisiejszych obchodów Europejskiego Dnia Seniora odbyły się prezentacje artystyczne suwalskich zespołów senioralnych (Wspomnień czar, Ocean życia, Złota Jesień, Chór Seniora z Klubu Centrum, Suwalskie Starszaki, Chór Canto, Srebrne pierwiosnki). Była wystawa fotograficzna Teresy Wysockiej-Kluczny, a także widowisko „Cygańskie czary” w wykonaniu Eleny Rutkowskiej z zespołem.

Suwalska Rada Seniorów nagrodziła specjalnie przygotowanymi na tę okazję aniołami i w ten sposób doceniła osoby i firmy, które ochoczo współpracują z suwalskim środowiskiem seniorów. Specjalnego anioła otrzymał Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk.

W Suwałkach w ciągu ostatnich trzech lat z inicjatywy suwalskich seniorów oraz wsparciu Władz Miasta Suwałki udało się zrealizować wiele działań na rzecz tego środowiska. Utworzono kluby seniora oraz Suwalskie Centrum Inicjatyw Senioralnych. Powstał Wieloletni Program działań na rzecz osób starszych, Program Aktywny Senior. Są Muzyczne spotkania seniorów. Wydano poradniki dla seniorów, z których jeden, poświęcony między innymi ofercie kulturalnej. Władze Suwałk utworzyły też Dom Dziennego Pobytu dla osób starszych, który funkcjonuje w DPS „Kalina”.

Dzień Seniora obchodzony jest w kilku wariantach na poziomie globalnym i lokalnym: 1 października jako Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, 20 listopada jako Ogólnopolski Dzień Seniora oraz 20 października jako Europejski Dzień Seniora. Wszystkie daty mają jednak wspólny cel – kształtować społeczne postrzeganie osób starszych oraz podejmować wszelkie działania mające na celu zapewnienie im godnego życia. Do najważniejszych zadań należy więc walka z wykluczeniem osób w podeszłym wieku, ułatwienie dostępu do opieki medycznej, a także do pełnego życia kulturalnego i społecznego. Obchody zwiastują też nieuchronną rewolucję demograficzną . Obecnie na świecie żyje około 600 milionów osób powyżej 60. roku życia. Szacuje się, że w 2050 roku liczba ta wyniesie 2 miliardy. Znakomita większość z nich zamieszkiwać będzie kraje rozwijające się. Starsi ludzi będą zatem pełnić jeszcze większą rolę wychowawczą. Dlatego coraz częściej organizowane są rozmaite formy aktywizacji osób w podeszłym wieku: warsztaty, szkolenia, kursy czy koła zainteresowań. Takie inicjatywy na poziomie lokalnym pomagają seniorom nie tylko się rozwijać, ale również przeżywać drugą młodość.

Kategoria: Aktualności, Miejskie, Społeczne