ankieta-pomysl-na-suwalki'

Szkolenie dla streetworkerów

Dodano: 5 września 2017

Spółdzielnia Socjalna Perspektywa, prowadząca Ośrodek Profilaktyki i Wsparcia dla Osób Nietrzeźwych, Uzależnionych i Bezdomnych w Suwałkach zaprasza do udziału w szkoleniu ze streetworkingu, finansowanym ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej FIO 2017 oraz budżetu Miasta Suwałki. Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej, w tym katalogu dobrych praktyk pracy metodą streetworkingu z dziećmi ulicy i młodymi osobami bezdomnymi. Szkolenie poprowadzą Mariola Suszyńska oraz Edyta Trzaska z  Fundacji Chrześcijańskiej NEBO.
Dwudniowe szkolenie skierowane jest do wszystkich zainteresowanych podniesieniem swoich kompetencji zawodowych oraz podjęciem pracy metodą streetworkingu na rzecz osób wykluczonych społecznie, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci/młodzieży ulicy oraz młodych osób bezdomnych. Jest to szkolenie dla społeczników, ludzi nieobojętnych, pragnących aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym. Uczestnicy dowiedzą się, czym jest streetworking, jakie są jego zasady oraz narzędzia pracy. Będę mieli okazję pozyskać i wymienić się doświadczeniami, a także poszerzyć swoją wiedzę pedagogiczno-psychologiczną. Szkolenie jest etapem wstępnym, dostarczającym niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej osobom pragnącym podjąć w przyszłości pracę w charakterze streetworkera. 
Termin szkolenia to 21-22 września w godzinach 8.00-16.00. Program tutaj.

Zgłoszenia drogą elektroniczną do 15 września na maila: spoldzielnia.perspektywa@.wp.pl. Liczba miejsc ograniczona.

Kategoria: Organizacje pozarządowe