Szkolenie z funduszy unijnych dla organizacji

Dodano: 14 marca 2017

Są jeszcze ostatnie wolne miejsca na bezpłatne szkolenie i warsztaty edukacyjne dla przedstawicieli suwalskich organizacji pozarządowych z pozyskiwania funduszy europejskich. Szkolenie odbędzie się 23 marca, godz. 10-16.30 w sali konferencyjnej (nr 26) Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. A. Mickiewicza 1,warsztaty 24 marca, w godz. 9.00-16.00 w Centrum Trójki, ul. T. Kościuszki 71. Organizatorem szkolenia jest Towarzystwo Amicus realizujące projekt Fundusze Europejskie dla Organizacji Pozarządowych w Polsce.

W programie seminarium przegląd programów operacyjnych pod kątem dostępności dla organizacji pozarządowych, informacje dotyczące zmian w stosunku do perspektywy finansowej 2007-2013 oraz przykłady przedsięwzięć realizowanych przez trzeci sektor w obecnej perspektywie.
Organizatorzy zapewniają wyżywienie i dostęp dla osób niepełnosprawnych.

Warsztaty skierowane są do osób, które mają zamiar ubiegać się o dofinansowanie z funduszy europejskich oraz do tych, które nie ubiegały się o takie dofinansowanie lub poniosły porażkę w tym procesie. Warsztaty prowadzone są w niewielkich grupach tak, aby można było skonsultować własną koncepcję projektu, wymienić doświadczenia z innymi uczestnikami. Zainteresowani dwoma lub większą liczbą tematów warsztatów powinni wskazać konkretny temat w formularzu rekrutacyjnym. Istnieje
także możliwość zapisania się na konsultacje indywidualne, które odbędą się po zakończonych warsztatach.
Temat warsztatu I: Opracowanie budżetu projektowego, zasady konstruowania, kwalifikowalność wydatków.
Temat warsztatu II: Warsztat dot. włączenia społecznego grup defaworyzowanych (7.1 RPO)
Program wydarzenia tutaj: http://www.ckngo.pl/account/register

Aby zarejestrować się na wydarzenia należy uzupełnić formularz rekrutacyjny, dostępny tutaj:
– dla osób które są uczestnikami projektu
http://ckngo.pl/poll/participate/pr_id/52
– dla osób które nie są jeszcze uczestnikami projektu
http://www.ckngo.pl/account/register
Osoby, które nie są jeszcze uczestnikami projektu muszą najpierw się zarejestrować wypełniając ankietę, a potem formularz rekrutacyjny na jedno z z wydarzeń.

Warsztaty poprowadzą Paulina Wolfram oraz Alina Szklaruk
http://ckngo.pl/gallery/show-post/p/35. Kontakt: rekrutacja@ckngo.pl

Kategoria: Organizacje pozarządowe