Szpital z certyfikatem jakości

Dodano: 8 lutego 2018

Uroczystość wręczenia Certyfikatu Jakości ISO 9001 : 2015 odbyła się w czwartek (8 lutego) w Specjalistycznym Psychiatrycznym Samodzielnym Publicznym ZOZ w Suwałkach. Wydarzeniu towarzyszyły prelekcje na temat standardów jakości w suwalskiej placówce, problematyki zarządzania jakością czy jakości w opiece nad przewlekle psychicznie chorym.

Certyfikat Jakości ISO 9001 : 2015 i opracowane na jego podstawie standardy i procedury mają na celu przede wszystkim zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pacjentom i personelowi suwalskiego szpitala psychiatrycznego oraz skuteczniejsze zarządzanie ryzykiem. Głównym celem wprowadzenia systemu zarządzania jakością jest stała poprawa świadczonych usług.  

Certyfikat Jakości ISO 9001 : 2015 wręczyli Bożenie Łapińskiej, Dyrektor Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego ZOZ w Suwałkach Bogdan Dyjuk, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego i Waldemar Kwaterski, radny Sejmiku Województwa Podlaskiego, Przewodniczący Komisji Zdrowia.

W uroczystościach wziął udział Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk, który gratulował dyrekcji i personelowi dobrej kondycji placówki.

Cieszę się, że mogę brać udział w tego typu uroczystościach. Jakość tego szpitala jest na najwyższym poziomie, a teraz jeszcze potwierdzona certyfikatem. Tworzone są jak najlepsze warunki do tego, żebyśmy mogli korzystać z usług szpitala jako pacjenci. Cieszę się, że dba się o jakość świadczeń. Gratuluję certyfikatu i przekazuję wyrazy uznania Pani Dyrektor i całej załodze – mówił Czesław Renkiewicz.

Kategoria: Aktualności, Miejskie