ankieta-pomysl-na-suwalki'

Tereny powyrobiskowe czekają na dzierżawcę

Dodano: 13 października 2017

Do 30 października można jeszcze złożyć ofertę w przetargu ogłoszonym przez Urząd Miejski w Suwałkach na dzierżawę prawie 32 hektarów przy ul. Krasickiego. To tereny wyrobiska po eksploatacji żwiru oraz zbiorniki wodne – popularnie nazywane ,,Zalew Żwirek”. Wszystko z przeznaczeniem pod nowe, ogólnodostępne tereny rekreacyjne.

Dzierżawca zobowiązany będzie do zagospodarowania terenu zgodnie z przedstawioną wcześniej koncepcją w terminie 3 lat od dnia podpisania umowy. W przypadku nie dotrzymania terminu, umowa zostanie rozwiązana a dzierżawca będzie musiał zapłacić karę w wysokości 50 000 zł.

Nr działek przeznaczonych do wydzierżawienia można znaleźć TUTAJ. Ich łączna powierzchnia to 31,9743 ha. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosić będzie 5 000 zł brutto.

Zgodnie z obowiązującym miejscowy planem zagospodarowania przestrzennego dla tej części Suwałk działki leżą na terenach zieleni publicznej z dopuszczeniem realizacji usług turystycznych i sportowych.

Celem tego przedsięwzięcia jest stworzenie w Suwałkach zupełnie nowego miejsca do rekreacji, z którego będą mogli korzystać wszyscy. Chcemy to zrealizować w partnerstwie z osobą, która będzie chciała zagospodarować ten teren. My jako samorząd przekażemy w dzierżawę grunty, a inwestor będzie musiał ten teren zagospodarować – mówi Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk

Przy tej okazji warto wspomnieć, że z terenem, który chce wydzierżawić Miasto sąsiaduje dość duża działka należąca do PKP. Jak wynika z informacji, Spółka docelowo również jest zainteresowana dzierżawą lub sprzedażą swoich terenów. Ich powierzchnia to 15,9778 ha. Łącznie z działkami Miasta Suwałki byłby to kompleks o powierzchni prawie 48 ha.

Kategoria: Aktualności, Miejskie