Ulica Klonowa – “do trzech razy sztuka”

Dodano: 11 maja 2017

Po nieudanym rozstrzygnięciu przetargu na opracowanie dokumentacji technicznej na ul. Klonową oraz przetargu w formule „Projektuj i Buduj” Urząd Miejski w Suwałkach podjął decyzję o rozpisaniu przetargu na tę inwestycję z terminem zakończenia 31 sierpnia 2018 roku. Oznacza to, że firma, która wygra przetarg będzie miała dłuższy czas na zaprojektowanie i wybudowanie tej drogi. Ulica Klonowa w głosowaniu na Suwalski Budżet Obywatelski 2017 zajęła 1 miejsce na liście projektów dużych zdobywając 1393 głosy.

Zakres prac projektowanych obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji ulicy Klonowej na odcinku od bloku nr 43 do Zespołu Szkół nr 9. Należy zaprojektować cały zakres zarówno teren docelowego pasa drogowego jak i teren obejmujący czasowe zajęcie z podziałem na etapowanie oraz miejsca dostępu do drogi publicznej.

Inwestycja będzie zawierać drogę z nawrotką bądź parkingiem na wysokości ZS nr 9, parkingami od strony garaży i ciągiem pieszo rowerowym od strony bloków wraz z oświetleniem, odwodnieniem, kanałem teletechnicznym i usunięciem ewentualnych kolizji. Projektem należy również objąć budowę oświetlenia ul. Klonowej na odcinku od ul. Świerkowej do ul. Różanej.

Oferty można składać do 26 maja. Termin wykonania całego zadania to 31 sierpnia 2018 roku.

Więcej informacji można znaleźć TUTAJ.

Kategoria: Aktualności, Gospodarcze, Miejskie