Umowy na remonty zabytków podpisane

Dodano: 11 czerwca 2018

Umowy na łączną kwotę 200 tysięcy złotych podpisał w poniedziałek (11 czerwca) Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk z właścicielami suwalskich obiektów zabytkowych, którzy zgodnie z decyzją Rady Miejskiej w Suwałkach otrzymają dofinansowanie do remontów swoich nieruchomości.

– Wszystkie te inwestycje poprawią wizerunek naszego miasta. Dotacje do remontów zabytków przyznajemy już od kilku lat. Ten program wpisał się na trwałe w budżet naszego miasta, a mieszkańcy chętnie z niego korzystają dzięki czemu poprawia się kondycja suwalskich zabytków – informuje Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk.

W ramach naboru na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane trwającego do dnia 30 kwietnia 2018 r.  wpłynęło  osiem wniosków. Po dokonanej weryfikacji sześć wniosków zakwalifikowano do udzielenia dotacji w łącznej kwocie 200 000 zł.

  1. 30 000, – zł na remont elewacji budynku przy ulicy W. Gałaja 43,
  2. 45 000, – zł na remont elewacji fasady głównej kościoła parafialnego przy placu J. Piłsudskiego (etap I),
  3. 45 000, – zł na remont dachu i elewacji kamienicy przy ulicy T. Kościuszki 94,
  4. 40 000, – zł na remont dachu kamienicy przy ulicy T. Kościuszki 59,
  5. 15 000, – zł na remont elewacji kamienicy przy ulicy A. Mickiewicza 5,
  6. 25 000, – zł na remont dachu kościoła ewangelicko-augsburskiego przy ulicy T. Kościuszki 12.

Kwota 200 000 zł przeznaczona na dotacje w budżecie Miasta Suwałki na rok 2018  została rozdysponowana w całości.

Kategoria: Aktualności, Miejskie