Umowy na remonty zabytków podpisane

Dodano: 13 czerwca 2017

Umowy na łączną kwotę 120 tysięcy złotych podpisał we wtorek (13 czerwca) Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk z właścicielami suwalskich obiektów zabytkowych, którzy zgodnie z decyzją Rady Miejskiej w Suwałkach otrzymają dofinansowanie do remontów swoich nieruchomości. Wciąż można starać się o 80 tysięcy złotych w drugim naborze wniosków, który trwa do 30 czerwca.

W pierwszym naborze do sześciu właścicieli suwalskich zabytków trafiło 120 tys. zł. Komisja powołana w celu oceny złożonych wniosków zdecydowała o przyznaniu 20 000 zł na remont dachu budynku przy ul. Kościuszki 114, 15 000 zł otrzyma Parafia pod wezwaniem św. Aleksandra na wykonanie projektu budowlanego remontu fasady głównej w zakresie schodów zewnętrznych, kolumnady i frontonu. 30 000 zł to kwota dotacji na remont elewacji budynku przy ul. Gałaja 43, 22 000 zł trafi na remont dachu kamienicy przy ul. Mickiewicza 5, 15 000 zł na remont dachu i częściowy remont elewacji budynku dawnego szpitala katolickiego przy ul. Kościuszki 101 i 18 000 zł na remont dachu i elewacji budynku przy ul. Gałaja 10.

Niedawno ogłoszono dodatkowy nabór. Dotacje będą udzielane na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie Miasta Suwałki. Wnioski można składać do 30 czerwca 2017 r. Wzory dokumentów są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach i w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków w budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Noniewicza 71 A, w pokoju 101.

– Wszystkie te inwestycje poprawiają wizerunek centrum miasta z czego się bardzo cieszę. Wspólnie dbamy o to jak wyglądają nasze Suwałki – powiedział Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk.

Kategoria: Aktualności, Miejskie