Umowy na termomodernizacje podpisane

Dodano: 3 sierpnia 2017

4 618 473,32 zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego trafi do Miasta Suwałki. Całkowita wartość trzech projektów na termomodernizację suwalskich placówek oświatowych to 7 578 846, 81 zł. Umowy w tej sprawie podpisali Anna Naszkiewicz Wicemarszałek Województwa Podlaskiego i Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk. Inwestycje rozpoczną się w tym roku i zakończą w przyszłym.

– Miasto Suwałki wykazuje bardzo dużą aktywność w pozyskiwaniu środków z Regionalnego Programu Operacyjnego naszego województwa. Dziś podpisujemy trzy umowy na termomodernizację placówek oświatowych, a w połowie sierpnia będą gotowe umowy na dofinansowanie suwalskich projektów drogowych dzięki czemu do Suwałk trafi kolejne 59 milionów z Unii Europejskiej – informuje Anna Naszkiewicz, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego.

– Z 4 złożonych wniosków dotyczących termomodernizacji suwalskich placówek oświatowych 3 otrzymały dofinansowanie. Cieszę się z tej decyzji bo dzięki niej 4 przedszkola, budynki II LO i Szkoły Podstawowej nr 9 oraz budynek poradni Psychologiczno- Pedagogicznej do zmienią swoje obliczeinformuje Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk – Dziękuję Zarządowi Województwa Podlaskiego za taką decyzję – dodał Prezydent Suwałk.

Miasto Suwałki już wcześniej ogłosiło przetargi na wykonanie tych inwestycji jednak krótki termin realizacji spowodował, że złożone oferty przekraczały kosztorysy inwestorskie. Postanowiono unieważnić przetargi i ogłosić kolejne z terminem realizacji wykraczającym na rok przyszły.

 

Poniżej prezentujemy, krótki opis i zakres robót, jakim objęte będą poszczególne projekty.

 • Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 1, 2, 5, 6, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) – etap I:

W ramach projektu przewiduje się:

 1. Termomodernizację budynków Przedszkoli nr 1, 2, 5, 6 w Suwałkach obejmującą zakres robót budowlanych dotyczący:
 • wymiany drzwi zewnętrznych,
 • ocieplenia stropodachów z naprawą pokrycia dachu i wymianą instalacji odgromowej,
 • ocieplenia stropów nad piwnicą, a także ścian i ścian fundamentowych,
 • montażu instalacji fotowoltaicznej,
 • wymiany opraw oświetleniowych na energooszczędne wraz z wymianą instalacji elektrycznych (także remont pomieszczeń po wymianie instalacji elektrycznych),
 • remontu wentylacji mechanicznej z zastosowaniem rekuperacji.
 1. Termomodernizację budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Suwałkach w zakresie:
 • ocieplenia stropodachu z naprawą pokrycia dachu i wymianą instalacji odgromowej,
 • ocieplenia stropu nad piwnicą, a także ścian i ścian fundamentowych,
 • montażu instalacji fotowoltaicznej,
 • wymiany opraw oświetleniowych na energooszczędne.

 

Wydatki ogółem – 3 193 386,39;

Wydatki kwalifikowalne – 3 109 746,39;

Wartość wydatków niekwalifkowanych – 83 640,00

Dofinansowanie – 2 332 309,66 (75%).

Okres realizacji: marzec – grudzień 2017 r.

 

 • Kompleksowa modernizacja energetyczna Zespołu Szkół nr 2 w Suwałkach obejmująca zakres   robót  budowlanych:

W ramach projektu przewiduje się przebudowę i ocieplenie Zespołu Szkół nr 2 w Suwałkach przy ul. Kościuszki 36 w zakresie wykonania:

 1. Prac termomodernizacyjnych obejmujących:
 • renowację zabytkowej elewacji frontowej budynku,
 • ocieplenie poddaszy wełną mineralną wraz z wymianą pokrycia dachowego na pokrycie z blachy płaskiej oraz remont kominów,
 • ocieplenie pozostałych ścian budynku głównego i oficyn styropianem po wykonaniu izolacji poziomej tych ścian,
 • ocieplenie ścian fundamentowych i piwnicznych styropianem wraz z wykonaniem izolacji pionowej,
 • wymianę stolarki  okiennej  i  drzwiowej,
 • wymianę instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej,
 • wymianę istniejącej instalacji elektrycznej z wyminą opraw oświetleniowych na energooszczędne,
 • montaż instalacji fotowoltaicznej.
 1. Prac wynikających z konieczności dostosowania budynku do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

 

Wydatki ogółem – 2 431 396,16 zł

Wydatki kwalifikowalne – 2 148 025,98 zł

Wartość wydatków niekwalifkowanych – 283 370,18 zł

Dofinansowanie – 1 396 216,84 zł

 

 • Kompleksowa modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej nr 9 w Suwałkach obejmująca zakres robót  budowlanych:

W ramach projektu przewiduje się przebudowę i ocieplenie Szkoły Podstawowej nr 9 w Suwałkach przy ul. Hamerszmita 11 w zakresie wykonania:

 1. Prac termomodernizacyjnych obejmujących:
 • renowację zabytkowej elewacji  frontowej budynku,
 • ocieplenie poddasza wełną mineralną wraz z wymianą pokrycia dachowego na pokrycie z blachy płaskiej oraz remont kominów,
 • ocieplenie pozostałych ścian budynku głównego i oficyn styropianem po wykonaniu izolacji poziomej tych ścian,
 • ocieplenie ścian fundamentowych i piwnicznych styropianem wraz z wykonaniem izolacji pionowej,
 • wymianę lub renowację stolarki drzwiowej,
 • wyminę  instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej,
 • budowę wentylacji  mechanicznej z odzyskiem ciepła na sali gimnastycznej,
 • wymianę istniejącej instalacji elektrycznej z wyminą opraw oświetleniowych na energooszczędne,
 • montaż instalacji fotowoltaicznej.
 1. Prac wynikających  z  konieczności  dostosowania  budynku  do  obowiązujących  przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Wydatki ogółem 1 954 064,26 zł

Wydatki kwalifikowalne 1 369 148,98 zł

Wartość wydatków niekwalifkowanych 584 915,28 zł

Dofinansowanie 889 946,82 zł (65% k. kwalif.)

Kategoria: Aktualności, Gospodarcze, Miejskie