Urologia po modernizacji

Dodano: 4 grudnia 2017

W poniedziałek (4 grudnia) w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika odbyło się otwarcie zmodernizowanego Oddziału Urologicznego, połączone z przekazaniem Certyfikatu Akredytacji. W wydarzeniu wziął udział Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk.

Szpital Wojewódzki w Suwałkach, dzięki wsparciu ze środków budżetu Województwa Podlaskiego, zrealizował kolejną inwestycję, której celem była poprawa jakości opieki zdrowotnej w jednostce, poprzez modernizację i doposażenie w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną.

Koszt adaptacji pomieszczeń wyniósł 1.991.900,00 zł. W ramach tych środków przeprowadzono prace remontowe oraz zakupiono 25 łóżek szpitalnych z materacami i szafkami przyłóżkowymi, wyposażono salę zabiegową oraz zakupiono myjnię dezynfektor. Dzięki pomocy Władz Województwa, które w roku 2017 przekazały Szpitalowi dodatkowe dotacje na zakup sprzętu, na potrzeby Oddziału zakupiono m. in. 2 uroterorenoskopy, 2 resektoskopy oraz kardiomonitor.

Nowo wyremontowany oddział zajmuje ok. 550 m2 powierzchni, na których usytuowano sale chorych, niezbędne pomieszczenia medyczne, techniczne i administracyjne.

Warto również podkreślić zaangażowanie lokalnych przedsiębiorców, którzy wsparli finansowo i rzeczowo inwestycję. Należy tu wymienić firmy: Fabryka Mebli Forte SA, Malow Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o. o. w Suwałkach, Centrum Ceramiki Budowlanej IMPORTEX Spółka Jawna w Suwałkach.

– W tym roku przekazaliśmy suwalskiemu szpitalowi ponad 450 tys. zł. Dzięki tym środkom  możliwe jest doposażenie oddziałów w niezbędny sprzęt i aparaturę medyczną – powiedział w trakcie otwarcia oddziału Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk.

Otwarcie oddziału połączono z równie ważnym wydarzeniem w życiu Szpitala, jakim było przekazanie Certyfikatu Akredytacji.

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia potwierdziło spełnienie wszystkich standardów akredytacyjnych przez Szpital.

Kategoria: Aktualności, Miejskie