V sesja Młodzieżowej Rady Miasta Suwałk

Dodano: 16 lutego 2017

Porządek V sesji Młodzieżowej Rady Miasta Suwałk w dniu 21 lutego 2017 r.
o godz. 14.00 w sali obrad nr 26 Urzędu Miejskiego  w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 :

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z IV sesji Młodzieżowej Rady Miasta Suwałki z dnia 20 grudnia 2016r.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wystąpienia zaproszonych gości.
 5. Zapytania i interpelacje Radnych do przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Suwałki.
 6. Głosowanie nad przyjęciem regulaminu I Konkursu Wiedzy o Samorządzie.
 7. Głosowanie w sprawie organizacji finału Turnieju „Gramy i pomagamy” przy współpracy z MK Bowling Suwałki.
 8. Głosowanie w sprawie współorganizowania kampanii przed Światowym Dniem Autyzmu kwietnia 2017 r. .
 9. Głosowanie nad przyjęciem wniosku w sprawie organizacji wykładów historycznych w suwalskich szkołach ponadgimnazjalnych.
 10. Przedstawienie wniosków, postulatów i inicjatyw Radnych Młodzieżowej Rady Miasta Suwałki.
 11. Udzielenie odpowiedzi przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Suwałki na zapytania Radnych i podsumowanie dotychczasowych działań Młodzieżowej Rady Miasta Suwałki.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie obrad.

Kategoria: Aktualności, Miejskie