ankieta-pomysl-na-suwalki'

VIII Suwalska Kampania ,,Biała Wstążka” – konkurs

Dodano: 23 listopada 2017
Biała Wstążka

Jednym z wydarzeń podczas Kampanii ,,Białej Wstążki” w Suwałkach jest happening ,,Biała Róża dla Kobiety”

Komenda Miejska Policji w Suwałkach i Miasto Suwałki oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach i Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach w ramach VIII edycji Suwalskiej Kampanii „Biała Wstążka” ogłasza konkurs skierowany do placówek oświatowych z terenu Miasta Suwałk i Powiatu Suwalskiego głoszący ideę przeciwdziałania przemocy szczególnie wobec kobiet/osób starszych/z niepełnosprawnościami pt.: „JESTEŚMY, ŻYJEMY, CZUJEMY” pod patronatem Starosty Suwalskiego – Szczepana Ołdakowskiego oraz Prezydenta Miasta Suwałki – Czesława Renkiewicza ponadto Komenda Miejska Policji w Suwałkach przyzna certyfikat Szkoły – bezpiecznej jak dom” placówce oświatowej wyróżniającej się w działaniach profilaktycznych na rzecz przeciwdziałania agresji rówieśniczej i przemocy w rodzinie.

REGULAMIN  KONKURSU

 pt.: JESTEŚMY, ŻYJEMY, CZUJEMY

 1. Organizatorem Konkursu pt.: „Jesteśmy, żyjemy, czujemy” jest Komenda Miejska Policji w Suwałkach, Miasto Suwałki, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach oraz Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.
 2. Konkurs adresowany jest do wszystkich szkół, przedszkoli oraz innych placówek oświatowych położonych na terenie Powiatu Suwalskiego i Miasta Suwałki.
 3. Cele konkursu:
 • rozwijanie i kształtowanie postaw bez używania przemocy, szczególnie wobec kobiet, osób starszych oraz z niepełnosprawnościami;
 • propagowanie idei kampanii „Białej Wstążki”.
 1. Prace ocenione zostaną zgodnie z następującymi kryteriami:
 • rozpropagowanie idei Kampanii Białej Wstążki
 • liczba podjętych działań w placówce
 • zasięg oddziaływania
 • kreatywność i zaangażowanie uczestników
 • szata graficzna
 1. Przedmiotem oceny będą prezentacje multimedialne, film-reportaż, stanowiące dokument zrealizowanych działań środowiskowych w ramach Kampanii. Długość prezentacji nie może przekroczyć 5 minut.
 1. Organizatorem plebiscytu pt.: „Szkoła – bezpieczna jak dom” jest Komenda Miejska Policji w Suwałkach. Adresowany jest do wszystkich szkół, przedszkoli oraz innych placówek oświatowych położonych na terenie Powiatu Suwalskiego i Miasta Suwałki. Celem jest kształtowanie postaw społecznych bez użycia przemocy i agresji oraz właściwe reagowanie na przejawy zachowań aspołecznych. Placówka przystępująca do plebiscytu „ Szkoła –bezpieczna jak dom” proszona jest o dołączenie do materiału sprawozdawczego z przeprowadzonej kampanii Białej Wstążki prezentacji z przeprowadzonych w ciągu całego roku kalendarzowego 2017 działań profilaktycznych na rzecz przeciwdziałania agresji rówieśniczej i przemocy w rodzinie. Prezentacja może być umieszczona na jednym  nośniku.
 1. Każda placówka może złożyć tylko jedną pracę.
 1. Prace należy nadsyłać lub składać osobiście w siedzibie Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach na adres:

Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach

 1. Noniewicza 83, 16-400 Suwałki

z dopiskiem „Konkurs – Biała Wstążka”

 1. Termin składania prac upływa z dniem 12 grudnia 2017 r. godz. 9.00
 2. Każda praca na odwrocie powinna mieć dołączoną metryczkę wykonaną według wzoru:

Nazwa i adres placówki: ……………………

Telefon kontaktowy ………………….

Adres mailowy placówki:…………………………………….
Imię i nazwisko opiekuna:………………………………….

Telefon kontaktowy: …………………..

Imiona i nazwiska realizatorów pracy (liczba osób grupy inicjatywnej), wiek
Tytuł pracy: ………………………………..

 

 1. Wyróżnione zostaną 3 najlepsze prace.
 2. Nadesłane prace stają się własnością organizatora i nie będą zwracane autorom.
 3. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne ze zgodą na bezpłatne wykorzystanie prac przez organizatorów kampanii do publikacji własnych oraz w mediach, jak też wyrażeniem zgody na wykorzystywanie oraz przetwarzanie  danych osobowych autorów prac (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych Dz.U.z 2002r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.)
 4. Publiczne ogłoszenie wyników konkursu oraz plebiscytu nastąpi dnia 15 grudnia 2017 r. wraz z wręczeniem wyróżnień podczas uroczystego podsumowania Kampanii Białej Wstążki w Szkole Muzycznej w Suwałkach o godz. 12.00.
 5. Laureaci zostaną uprzednio telefonicznie powiadomieni o przyznanym wyróżnieniu. Ogłoszenie zamieszczone zostanie również na stronie internetowej Urzędu Miasta w Suwałkach um.suwalki.pl, Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach www.suwalki.policja.gov.pl,  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach www.pcpr.suwalski.pl oraz Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach www.sodn.suwalki.pl
 6. Dyrektor Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli powołuje Komisję w składzie: przedstawiciele Urzędu Miasta w Suwałkach, Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach, Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach.
 7. W dniu 24.11.2017 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach, ul. Pułaskiego 26 odbędzie się spotkanie inaugurujące kampanię, podczas którego zostaną przekazane białe wstążki, plakaty oraz ulotki – propagujące założenia kampanii
 8. Koordynatorem konkursu jest nauczyciel konsultant Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach – Hanna Zienkiewicz nr kontaktowy – 87 566 36 46, 608 50 31 71

Harmonogram VIII edycji Suwalskiej Kampanii „Biała Wstążka”

 

Kategoria: Aktualności, Miejskie, Społeczne