Ogłoszenia

Ogłoszenie


PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 9 września 2020 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszone zostały na okres 21 dni (od 09.09.2020 r. do 30.09.2020r.) wykazy nieruchomości stanowiących własność Miasta Suwałki przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu (Zarządzenia Prezydenta Miasta Suwałk Nr 372/2020 i 373/2020 z dnia 9 września 2020 roku).