Wizyty gimnazjalistów w przedsiębiorstwach

Dodano: 7 grudnia 2017

Od 6 listopada 2017 r. odbywają się wizyty studyjne gimnazjalistów w przedsiębiorstwach realizowane w ramach projektu pn. „DOBRY ZAWÓD – FAJNE ŻYCIE – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

Celem głównym projektu jest upowszechnienie kształcenia zawodowego w województwie podlaskim poprzez, m.in. realizację konkursów, doradztwa edukacyjno-zawodowego, spotkań mentoringowych i wizyt studyjnych u przedsiębiorców.

Uczniowie z klas gimnazjalnych w Suwałkach odwiedzili: PPH „Cymes” w Suwałkach, Biuro Turystyczne „Suwalszczyzna”, Firmę „Kaufland” w Suwałkach, Hotel Loft 1898 w Suwałkach, Firmę Malow Sp. z o.o. w Suwałkach, Firmę Salag Sp. z o.o. w Suwałkach.

30 listopada br. uczniowie Gimnazjum Niepublicznego nr 2 w Suwałkach odwiedzili również Firmę Astoria Centrum Bankietowe Suwałki.

W ramach wizyt w przedsiębiorstwach uczniowie spotkali się z pracodawcami, zapoznali się z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi dotyczącymi poszczególnych branż. Ponadto uczniowie poznali szkoły zawodowe – Zespół Szkół nr 4 w Suwałkach i Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach, współpracujące z ww. przedsiębiorcami.

W 2018 roku w ramach realizacji projektu odbędą się kolejne wizyty uczniów w przedsiębiorstwach.

Kategoria: Aktualności, Miejskie