Współpraca PWSZ i OSiRu

Dodano: 20 kwietnia 2017

Organizacja wspólnych działań, akcji i wydarzeń sportowych to główna idea porozumienia, które podpisały władze Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach i Ośrodka Sportu i Rekreacji. Dr Marta Wiszniewska, rektor PWSZ oraz Waldemar Borysewicz, dyrektor OSIR liczą, że dokument zacieśni współpracę między instytucjami i zaowocuje ciekawymi rozwiązaniami ze sfery zarówno sportowej, jak i naukowo-dydaktycznej. W obustronnych deklaracjach znalazło się też m.in: prowadzenie wspólnych projektów naukowo-badawczych, czy aplikowanie po fundusze strukturalne w celu pozyskania środków na prowadzenie wspólnych działań.

Pierwsze, konkretne działania zostały już podjęte. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa włącza się w Reso 10,5 Miejskie Święto Biegania. Został również złożony projekt o dofinansowanie praktyk i staży dla studentów PWSZ (wspólnie z OSIR-em i Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym), dzięki którym studentów suwalskiej Uczelni być może będzie można spotkać m.in. na kąpielisku w Krzywem.

Najbardziej na ścisłą współpracę największego ośrodka sportowego w regionie i największej uczelni wyższej liczą właśnie sami studenci. Jednym z priorytetów władz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach jest bowiem rozwój sportu i kultywowanie zdrowych praktyk wśród młodzieży. Warto dodać, że przy ulicy Ogrodowej powstają kolejne pracownie sportowo-dydaktyczne. Studenci mogą już korzystać między innymi z dodatkowych zajęć z technik samoobrony oraz fitness. W planach jest natomiast otwarcie pracowni do gry… w speed-ball – miejsca, jakiego w regionie jeszcze nie ma. Speed-ball to wyjątkowa, nieznana dotąd dyscyplina sportowa (wykorzystująca do gry rakietę i piłkę), która cieszy się coraz większym zainteresowaniem na świecie. Od wszystkich, innych sportów z różni się tym, że piłka jest na uwięzi (przymocowana półtorametrową żyłką do statywu.

           

Kategoria: Aktualności, Miejskie