Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego, zleconego gminie przez administrację rządową z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu i rozwoju infrastruktury Środowiskowego Domu Samopomocy w Suwałkach

Dodano: 18 lipca 2017

Zarządzenie Nr 225/2017 z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego, zleconego gminie przez administrację rządową z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu i rozwoju infrastruktury Środowiskowego Domu Samopomocy w Suwałkach 

Tutaj znajduje się Zarządzenie Nr 225/2017 z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego, zleconego gminie przez administrację rządową z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu i rozwoju infrastruktury Środowiskowego Domu Samopomocy w Suwałkach.

Kategoria: Ogłoszenia, Organizacje pozarządowe