Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia

Dodano: 11 kwietnia 2018

Zarządzenie Nr 138/2018 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 

Tutaj znajduje się Zarządzenie Nr 138/2018 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Kategoria: Ogłoszenia, Organizacje pozarządowe