Wystarczy dobry pomysł! 30-letnia dzierżawa terenów powyrobiskowych

Dodano: 30 czerwca 2017

Prezydent Miasta Suwałk jeszcze w tym roku ogłosi przetarg na dzierżawę prawie 32 hektarów terenów położonych w Suwałkach przy ul. Krasickiego, obejmujących wyrobisko po eksploatacji żwiru oraz zbiorniki wodne – popularnie nazywany „Zalew Żwirek”. Potencjalny dzierżawca będzie musiał przedstawić koncepcję, którą chciałby zrealizować na tym terenie.

Opublikowane w czwartek (29 czerwca) Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie przyjęcia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 30 lat określa jakie grunty i na jakich zasadach będą wydzierżawione w drodze przetargu.

By do niego przystąpić trzeba będzie spełnić pewne warunki. Dzierżawca zobowiązany będzie do zagospodarowania terenu zgodnie z przedstawioną koncepcją  w terminie 3 lat od dnia podpisania umowy. W przypadku nie dotrzymania terminu, umowa zostanie rozwiązana a dzierżawca zobowiązany będzie zapłacić karę umowną w wysokości 50 000 zł.

Tereny, które będą wydzierżawione to działki nr 30129/12, 30129/9, 30129/4, 30129/5, 30232/3, 30233/3, 30234, 30235, 30348/1, 30236/3, 30237/2 i 30238/1 o łącznej powierzchni 31,9743 ha, niezabudowane, położone w Suwałkach przy ul. Krasickiego, Obręb nr 3, obejmujących wyrobisko po eksploatacji żwiru.

Zgodnie z obowiązującym miejscowy planem zagospodarowania przestrzennego dla tej części miasta działki leżą w obrysach 26ZU-UT – tereny zieleni publicznej z dopuszczeniem realizacji usług turystycznych i sportowych oraz 30WS – teren zbiorników powyrobiskowych.

– Celem jest stworzenie w Suwałkach zupełnie nowego miejsca do rekreacji, z którego będą mogli korzystać wszyscy. Chcemy to zrealizować w partnerstwie z osobą, która będzie chciała zagospodarować ten teren. My jako samorząd przekażemy w dzierżawę grunty, a inwestor będzie musiał ten teren zagospodarować – informuje Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosić będzie 5 000 zł brutto.

Ogłoszenie

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29 czerwca 2017 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 29.06.2017 r. do 20.07.2017 r.) wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 203/2017 z dnia 29 czerwca 2017 roku). Dotyczy oddania w dzierżawę na okres 30 lat, w drodze przetargu, nieruchomości położonych w Suwałkach przy ul. Krasickiego, z przeznaczeniem pod usługi turystyczne i sportowe.

Więcej szczegółów można znaleźć TUTAJ.

Kategoria: Aktualności, Gospodarcze, Miejskie, Ogłoszenia