XLIII Olimpiada Geograficzna w Suwałkach

Dodano: 21 kwietnia 2017

XLIII Olimpiada Geograficzna zaczęła się w piątek – 21 kwietnia w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Suwałkach. W geograficznych zmaganiach bierze udział 120 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całej Polski. To laureaci olimpiad wojewódzkich wyłonieni z grona prawie 2 tysięcy uczestników.

W uroczystym otwarciu olimpiady udział wzięły władze Suwałk na czele z Czesławem Renkiewiczem, Prezydentem Miasta.

– Długo zabiegaliśmy o organizację tego typu wydarzenia w naszym mieście. Dlatego pragnę podziękować Komitetowi Głównemu Olimpiady Geograficznej za pozytywne rozpatrzenie wniosku I Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach – mówił Prezydent. – Uczestnikom życzę dobrego pobytu na Suwalszczyźnie. Serdecznie Wam gratuluję, bo to że się tu znajdujecie, świadczy o tym, że jesteście elitą wśród znawców geografii – dodał Prezydent.

Podczas otwarcia obecny był dr hab. Zbigniew Podgórski, Przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Geograficznej.

– Fakt powierzenia organizacji XLIII Olimpiady Geograficznej I Liceum Ogólnokształcącemu w Suwałkach to dowód uznania za pracę placówki włożoną w rozpowszechnianie wiedzy geograficznej. Uczniowie tej szkoły uzyskali łącznie 7 tytułów laureata oraz 26 tytułów finalisty. Aż 31 spośród powyższych 32 tytułów zdobyli uczniowie przygotowujący się do startu w zawodach pod opieką nauczyciela geografii – mgra Krzysztofa Reszczyńskiego – mówił Przewodniczący. – W imieniu Komitetu Olimpiady dziękuję władzom miasta i dyrekcji szkoły za trud i wysiłek włożony w przygotowanie zawodów finałowych w Suwałkach – dodał.

Laureatów olimpiady poznamy w niedzielę – 23 kwietnia. Ogłoszenie wyników odbędzie się o godz. 12.30 w auli I LO. Spośród zwycięzców zostaną powołani reprezentanci Polski na zawody międzynarodowe w Belgradzie (XIV Międzynarodowa Olimpiada Geograficzna) i Kłajpedzie (IV Bałtycka Olimpiada Geograficzna). 

Kategoria: Aktualności, Miejskie