XXXII sesja Rady Miejskiej

Dodano: 20 kwietnia 2017

Porządek XXXII sesji Rady Miejskiej w Suwałkach w dniu 25 kwietnia 2017 r. (wtorek) o godz.1000 w sali obrad nr 26w Urzędzie Miejskim w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1.

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu nr XXXI/2017 sesji Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 marca 2017 roku.  
 4. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Suwałk i wykonaniu uchwał Rady Miejskiej w Suwałkach od dnia 29 marca 2017 roku.
 5. Podjęcie stanowiska Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie Przyjęcia Karty Samorządności.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Suwałki.
 7. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 8. Roczne sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Suwałkach oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego za 2016 rok.
 9. Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej   w Suwałkach o stanie bezpieczeństwa Miasta Suwałki i Powiatu Suwalskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2016 roku.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach oraz oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Suwałki w 2016 r.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Suwalskiemu Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach.
 12. Informacja z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Suwałki konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2018 rok.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Suwałki konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2018 rok.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy Mariana Buczka.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulicom.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczonej na cel publiczny.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części rejonu ulicy Sportowej  w Suwałkach.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok.   
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2017–2035.
 21. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 22. Wnioski i oświadczenia radnych.
 23. Zamknięcie obrad.

 

Kategoria: Aktualności, Miejskie