ankieta-pomysl-na-suwalki'

Zajęcia ruchowe dla dzieci w przedszkolach

Dodano: 5 października 2017

W okresie od września 2017 r. do marca 2018 r. w ramach realizowanego już od stycznia 2017 r. projektu pt. „Bądź aktywny – bądź zdrowy” w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska, we wszystkich przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki realizowane są zajęcia sportowe i zdrowotne, w tym: zajęcia sportowe (ruchowe) z elementami gimnastyki korekcyjnej, z elementami „Zumba Kids”, aerobik – fitness dla najmłodszych, terapia ręki, „Ruch dla uczenia się – MOVE TO LEARN”. Miesięcznie odbywać się będzie około 680 godzin zajęć we wszystkich przedszkolach – łącznie przeprowadzonych zostanie 4312 godzin zajęć.

Celem zajęć jest wspomaganie  harmonijnego rozwoju dziecka poprzez kształtowanie umiejętności ruchowych, prawidłowych nawyków  postawy ciała oraz zainteresowanie dzieci potrzebą aktywności fizycznej.

Ponadto w ramach projektu doposażono place zabaw przy przedszkolach. Place zabaw zostały wyposażone w nowoczesne zestawy integracyjne do zabaw dla dzieci (w tym również dostosowane do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami), w tym m.in. huśtawki, bujaki, domki, równoważnie, tablice edukacyjne, stoliki do szachów, karuzele, bramki piłkarskie. Łączny koszt budowy placów zabaw to ponad 1.400.000,00 zł.

Kategoria: Aktualności, Miejskie