Zajęcia ruchowe w przedszkolach

Dodano: 7 grudnia 2017

W dniach 5-6 grudnia br. w suwalskich przedszkolach, w których realizowany jest  projekt pt. „Bądź aktywny – bądź zdrowy” w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska, odbyły się zajęcia ruchowe z udziałem dzieci z przedszkoli z Vareny, Druskiennik, Łoździeji i Alytusa na Litwie.

Dzieci wzięły udział w zabawach ruchowych i zawodach sportowych.  Przedszkolaki z wielką radością i zaangażowaniem uczestniczyły w zajęciach: biegały, zbierały woreczki na czas, przechodziły po ścieżce fakturowej. Drużynom sportowym kibicowały dzieci z młodszych grup. Wszyscy świetnie się bawili, liczyła się radość i zabawa, a także możliwość wzięcia udziału w sportowej zabawie razem z innymi kolegami i koleżankami.

Projekt, w ramach którego odbyły się zajęcia realizowany jest w Suwałkach od 1 stycznia 2017 r. W ramach realizacji projektu doposażono również place zabaw przy przedszkolach. Place zabaw zostały wyposażone w nowoczesne zestawy integracyjne do zabaw dla dzieci (w tym również dostosowane do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami), w tym m.in. huśtawki, bujaki, domki, równoważnie, tablice edukacyjne, stoliki do szachów, karuzele, bramki piłkarskie.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, oś priorytetowa 3 – „Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją”, cel szczegółowy – „Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej”.

 

Kategoria: Aktualności, Miejskie, Sport