Zajęcia sportowe dla uczniów suwalskich szkół w 2017 roku

Dodano: 28 marca 2017

dav

Od 13 lutego trwają zajęcia realizowane w ramach projektu pn. Małym i dużym ruch zdrowiu służy. Pozalekcyjne zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjnej realizują szkoły podstawowe, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki: Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. K.A. Hamerszmita w Suwałkach, Szkoła Podstawowa nr 6 im. A. Kujałowicz w Suwałkach, Szkoła Podstawowa nr 9 im. W. Puchalskiego w Suwałkach, Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach (Zespół Szkół nr 3 w Suwałkach), Szkoła Podstawowa nr 7 w Suwałkach (Zespół Szkół nr 7 w Suwałkach), Szkoła Podstawowa nr 5 im. A. Wierusz – Kowalskiego w Suwałkach (Zespół Szkół nr 9
w Suwałkach) i Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach (Zespół Szkół nr 10 w Suwałkach).
Zajęcia realizowane będą do 8 grudnia 2017 r. (26 tygodni) z wyłączeniem wakacji, w wymiarze 150 godzin tygodniowo.
Głównym celem zadania jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywności ruchowej jako uzupełnienie i wsparcie prowadzonego w trakcie nauki szkolnej procesu rozwojowego. Ponadto, mając na uwadze pogarszający się stan zdrowia młodego pokolenia, w tym pogłębiające się wady postawy oraz coraz słabszy rozwój fizyczny dzieci i młodzieży, a także zagrożenia, jakie niesie ze sobą postęp cywilizacyjny, Miasto Suwałki chce upowszechnić uprawianie sportu przez dzieci w dziedzinach pozwalających na usprawnienie organizmu.    
Zajęcia są dofinansowywane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.
•    Całkowity przewidywany koszt realizacji zadania: 156.000,00 zł
•    Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki: 60.000,00 zł

Kategoria: Aktualności, Sport