ankieta-pomysl-na-suwalki'

Zajęcia sportowe dla uczniów

Dodano: 8 listopada 2017

Od 11 września trwają zajęcia realizowane w ramach projektu pn. Małym i dużym ruch zdrowiu służy. Pozalekcyjne zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjnej realizują szkoły podstawowe, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki: Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. K.A. Hamerszmita w Suwałkach, Szkoła Podstawowa nr 6 im. A. Kujałowicz w Suwałkach, Szkoła Podstawowa nr 9 im. W. Puchalskiego w Suwałkach (Zespół Szkół nr 2 w Suwałkach), Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach, Szkoła Podstawowa nr 7 w Suwałkach, Szkoła Podstawowa nr 5 im. A. Wierusz – Kowalskiego w Suwałkach  i Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach.

Zajęcia realizowane będą do 8 grudnia 2017 r. (26 tygodni) z wyłączeniem wakacji,
w wymiarze 150 godzin tygodniowo.

Głównym celem zadania jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywności ruchowej jako uzupełnienie i wsparcie prowadzonego w trakcie nauki szkolnej procesu rozwojowego. Ponadto, mając na uwadze pogarszający się stan zdrowia młodego pokolenia, w tym pogłębiające się wady postawy oraz coraz słabszy rozwój fizyczny dzieci i młodzieży, a także zagrożenia, jakie niesie ze sobą postęp cywilizacyjny, Miasto Suwałki chce upowszechnić uprawianie sportu przez dzieci w dziedzinach pozwalających na usprawnienie organizmu.         

Zajęcia są dofinansowywane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki
z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.

  • Całkowity przewidywany koszt realizacji zadania: 156.000,00 zł
  • Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki: 60.000,00 zł

Kategoria: Aktualności, Miejskie, Sport