Zajęcia sportowe dla uczniów suwalskich szkół w 2017 roku

Dodano: 15 lutego 2017

Miasto Suwałki otrzymało dofinansowanie projektu pn. Małym i dużym ruch zdrowiu służy, w ramach którego realizowane są pozalekcyjne zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjnej. Projekt jest realizowany w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki.

Na zajęcia uczęszcza ok. 1000 uczniów. Realizowane będą w okresie luty – grudzień 2017 r. (26 tygodni) z wyłączeniem wakacji, w wymiarze 150 godzin tygodniowo.

Głównym celem zadania jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywności ruchowej jako uzupełnienie i wsparcie prowadzonego w trakcie nauki szkolnej procesu rozwojowego. Ponadto, mając na uwadze pogarszający się stan zdrowia młodego pokolenia, w tym pogłębiające się wady postawy oraz coraz słabszy rozwój fizyczny dzieci i młodzieży, a także zagrożenia, jakie niesie ze sobą postęp cywilizacyjny, Miasto Suwałki chce upowszechnić uprawianie sportu przez dzieci w dziedzinach pozwalających na usprawnienie organizmu.

Zajęcia dofinansowywane są ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.

  • Termin realizacji zadania: 13.02.2017 r. – 08.12.2017 r.
  • Całkowity przewidywany koszt realizacji zadania: 156.000,00 zł
  • Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki: 60.000,00 zł

 

Kategoria: Aktualności, Miejskie, Sport