Zajęcia sportowe dla uczniów suwalskich szkół w 2018 roku

Dodano: 13 kwietnia 2018

Od 12 lutego trwają zajęcia realizowane w ramach projektu pn. Małym i dużym sport zdrowiu służy. Pozalekcyjne zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjnej realizują szkoły podstawowe, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki: Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. K.A. Hamerszmita w Suwałkach, Szkoła Podstawowa nr 5 im. A. Wierusz – Kowalskiego w Suwałkach, Szkoła Podstawowa nr 6 im. A. Kujałowicz w Suwałkach, Szkoła Podstawowa nr 7 w Suwałkach, Szkoła Podstawowa nr 9 im. W. Puchalskiego w Suwałkach, Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach i Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach.

Zajęcia realizowane będą do 7 grudnia 2018 r. (26 tygodni) z wyłączeniem wakacji, w wymiarze 177 godzin tygodniowo. Głównym celem zadania jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywności ruchowej jako uzupełnienie i wsparcie prowadzonego w trakcie nauki szkolnej procesu rozwojowego. Władze Suwałk chcą również przeciwdziałać negatywnym trendom jakimi są coraz częściej występujące wady postawy oraz coraz słabszy rozwój fizyczny dzieci i młodzieży.

Zajęcia są dofinansowywane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki
z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.

  • Całkowity przewidywany koszt realizacji zadania: 184.080,00 zł
  • Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki: 86.000,00 zł

Kategoria: Aktualności, Miejskie, Sport