Zajęcia z chemii

Dodano: 3 marca 2017

Już po raz drugi w ramach Programu wspierania rozwoju uczniów zdolnych „Zdolny Suwalczanin” w Parku Naukowo-Technologicznym Polska-Wschód w Suwałkach, odbywają się zajęcia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Miasta Suwałk, uzdolnionych w zakresie chemii pn. „Chemia jest wszędzie”.

Zajęcia pn. „Chemia jest wszędzie” odbywają się w okresie od 23 stycznia do 23 marca 2017 r. w ramach Programu wspierania rozwoju uczniów zdolnych „Zdolny Suwalczanin” finansowanego z budżetu Miasta Suwałki.

Zajęcia adresowane są do uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie chemii pragnących kształcić się dalej w kierunku chemii lub nauk pokrewnych, np. medycyna, farmacja, biologia. Podczas zajęć uczniowie doskonalą swoje umiejętności poznane podczas zajęć w szkole, a także zapoznają się z nowymi metodami, jak również sami wykonują doświadczenia praktykując poznane techniki, np. destylację.

Dzięki nowoczesnemu wyposażeniu, które posiada Laboratorium Badania Produktu Chemicznego Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód w Suwałkach młodzi naukowcy poznają takie metody jak: oznaczanie gęstości, lepkości, automatyczne miareczkowanie czy chromatografię gazową. Dzięki indywidualnej pracy w laboratorium uczniowie nabierają większego doświadczenia w pracy laboranta oraz łatwiej rozumieją procesy zachodzące podczas oznaczeń.

Kategoria: Aktualności, Miejskie, Społeczne