Zaproszenie na Sesję Rady Miejskiej

Dodano: 3 sierpnia 2018

W poniedziałek (6 sierpnia) o godz. 17.00 w sali nr 26 w suwalskim Urzędzie Miejskim odbędzie się XLIX sesja Rady Miejskiej.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu nr XLVIII/2018 sesji Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 lipca 2018 r.
  4. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Suwałk i wykonaniu uchwał Rady Miejskiej w Suwałkach od dnia 25 lipca 2018 r.
  5. Informacja Prezydenta Miasta Suwałk na temat przyczyn, przebiegu likwidacji i skutków awarii w suwalskiej oczyszczalni ścieków, która miała miejsce dnia 27 lipca 2018 r.
  6. Interpelacje i zapytania radnych
  7. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
  8. Wnioski i oświadczenia radnych.
  9. Zamknięcie obrad.

Kategoria: Aktualności, Miejskie