Zmiany w programie ograniczania niskiej emisji

Dodano: 30 czerwca 2017

Zmiany w programie dopłat do wymiany źródeł ciepła w Suwałkach. Od 2018 roku pierwszeństwo przy otrzymywaniu dotacji będą mieli wnioskodawcy ubiegający się o podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej lub sieci gazowej. Natomiast wnioski dotyczące dotacji związanej z wymianą na inne źródło ciepła (zasilane np. olej, pelet) będą rozpatrywane w sytuacji w której nie istnieje możliwość podłączenia nieruchomości do istniejącej sieci ciepłowniczej lub gazowej. Zmiany w tej sprawie przegłosowali na ostatniej sesji Rady Miejskiej Radni.

W tym roku Urząd Miejski w Suwałkach po raz drugi uruchomił program dopłat do wymiany źródeł ciepła. Do rozdysponowania między osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe było ponad 300 tys. zł. Do programu aplikowało 114 suwalczan. Komisja zakwalifikowała do otrzymania dotacji 98 wniosków. 47 000 tys. zł to dofinansowanie podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej (11 wniosków). 156 000 zł trafiło na dofinansowanie podłączenia nieruchomości do sieci gazowej (52 wnioski), a 105 000 zł na wymiana starego źródła ciepła na paliwo stałe na nowe, ekologiczne źródło ciepła (35 wniosków). Stosowne umowy z wnioskodawcami są już podpisane, a niektóre z nich są nawet rozliczane.

Program dopłat do wymiany źródeł ciepła cieszy się wśród mieszkańców dużą popularnością. Dlatego będziemy go kontynuować. To dobre samorządu w kierunku skutecznego przeciwdziałania zjawisku niskiej emisji popularnie zwanej smogiem – informuje Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk.

Kategoria: Aktualności, Gospodarcze, Miejskie