Zmieniony skład komisji ds. opiniowania ofert w zakresie dofinansowania wkładu własnego

Dodano: 10 kwietnia 2017

Zarządzenie Nr 113/2017 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany składu komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie dofinansowania wkładu własnego do programów finansowanych z innych źródeł niż budżet Miasta Suwałk w 2017 roku

Tutaj znajduje się Zarządzenie Nr 113/2017 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany składu komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie dofinansowania wkładu własnego do programów finansowanych z innych źródeł niż budżet Miasta Suwałk w 2017 roku

Kategoria: Ogłoszenia, Organizacje pozarządowe