Suwalska Specjalna
Strefa Ekonomiczna

Działalność gospodarcza na terenie suwalskiej strefy prowadzona jest na preferencyjnych warunkach. Ulga w podatku dochodowym może sięgać do 70% wartości poniesionych nakładów inwestycyjnych lub dwuletnich kosztów pracy nowozatrudnionych pracowników. Jest to najwyższa pomoc publiczna w Polsce. Wysokość ulg w podatku dochodowym obowiązujących w SSSE:

70

poniesionych nakładów inwestycyjnych lub dwuletnich kosztów pracy nowozatrudnionych pracowników – dla małych przedsiębiorców

60

poniesionych nakładów inwestycyjnych lub dwuletnich kosztów pracy nowozatrudnionych pracowników – dla średnich przedsiębiorców

50

poniesionych nakładów inwestycyjnych lub dwuletnich kosztów pracy nowozatrudnionych pracowników – dla dużych przedsiębiorców

Minimalna wysokości nakładów
inwestycyjnych to 100 tysięcy euro.

Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy w imieniu Ministra Gospodarki wydaje Zarząd Strefy (SSSE SA).

Zezwolenie jest podstawą do korzystania ze zwolnienia podatkowego. Zwolnienia podatkowe przysługują wyłącznie z tytułu działalności prowadzonej na terenie Strefy. Jest to nowoczesna dzielnica przemysłowa, zlokalizowana na obrzeżach miasta, zajmująca

powierzchnię 118 ha. Jej obszar stanowią tereny położone między drogami: krajową nr 8, która w przyszłości stanie się częścią ekspresowej trasy Via Baltica i drogą nr 655. Suwałki od przejścia granicznego z Litwą w Budzisku dzieli zaledwie 28 km, co w przypadku kooperacji z tym państwem, gwarantuje najlepsze warunki zlokalizowania inwestycji.

Bliskość Głównego Punktu Zasilania, pozwala uzyskać dostęp do energii elektrycznej o mocy do 30 MW. Komunikację wewnątrz obszaru strefy zapewnia sieć dróg asfaltowych, wybudowana i zaprojektowana w sposób umożliwiający ruch ciężkich pojazdów. Działki posiadają pełną infrastrukturę. Wszelkie procedury i formalności są ograniczone do minimum, a ich rzetelność jest potwierdzona wieloma nagrodami i odznaczeniami, jakie przyznano suwalskiej administracji. Podstrefa dysponuje jeszcze ok. 23 ha gruntu do sprzedaży dla potencjalnych inwestorów

Elementy nowoczesnej linii do produkcji mebli metalowych w firmie Malow Sp. z o.o.

Podstrefa Suwałki

Liczba przedsiębiorców działających z zezwoleniem
24
Zrealizowane wydatki inwestycyjne w zł:
620 940 362
Liczba zatrudnionych:
2 848
Ilość sprzedanych gruntów w ha:
69
Nakłady na infrastrukturę techniczną poniesione przez SSSE w tys. zł:
6 321,7

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (stan na dzień 30.06.2015). Zdjęcia dzięki uprzejmości Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.