Rada Gospodarcza jest niezależnym organem doradczym przy Prezydencie Miasta, składającym się z osób reprezentujących przedsiębiorców i instytucje otoczenia biznesu.

Celem Rady jest m.in. inicjowanie i wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego oraz opiniowanie głównych zamierzeń inwestycyjnych i kierunków rozwojowych miasta. Rada działa przy Prezydencie Miasta Suwałk od kilkunastu lat.
 
Działalność Rady Gospodarczej kadencji 2018-2023 będzie mieć istotny wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy Suwałk a tym samym na realizację i monitoring zadań ujętych w dokumentach strategicznych Suwałk a także ich nadchodzącą zmianę bądź aktualizację, co pozwoli na kontynuację aktywnej polityki proinwestycyjnej miasta. 
 
Skład Rady Gospodarczej w kadencji 2018-2023:
 
1.       Dariusz Bogdan – Prezes Zarządu, Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód sp. z o.o.;
2.       Ireneusz Butkiewicz – przedsiębiorca;
3.       Bogdan Dojnikowski – przedsiębiorca;
4.       Jarosław Jurewicz – przedsiębiorca;
5.       Andrzej Lewkowicz – Starszy Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców, przedsiębiorca;
6.       Adam Ołów – przedsiębiorca;
7.       Henryk Owsiejew – przedsiębiorca;
8.       Szymon Racis – przedsiębiorca;
9.   Bogdan Sadowski –Przewodniczący Prezydium Izby Przemysłowo-Gospodarczej w Suwałkach, przedsiębiorca;
10.   Arkadiusz Soroka – przedsiębiorca;
11.   Jacek Ułanowicz – przedsiębiorca;
12.   Marta Kapusta – Rektor, Państwowa Uczelnia Zawodowa w Suwałkach;
13.   Bronisław Woźnialis – przedsiębiorca.
 
Przewodniczącym Rady Gospodarczej w kadencji 2018-2023 został p. Bronisław Woźnialis a Zastępcą Przewodniczącego p. Marta Kapusta.
 
Obsługą techniczną Rady Gospodarczej zajmuje się Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Suwałkach.
 
Kontakt:
p. Marcin Bonisławski, tel. (87) 562 81 35, e-mail: mbonislawski@um.suwalki.pl

Załączniki do pobrania:

Zarządzenie Nr 449/ 2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Suwałk i ustalenia Regulaminu działania tej Rady   Pobierz
Zarządzenie Nr 278/ 2019 z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Suwałk i ustalenia Regulaminu działania tej Rady   Pobierz