Strategia Rozwoju Kultury Miasta Suwałk do roku 2020 wyznacza kierunki polityki kulturalnej Miasta. Jej głównym zadaniem jest rozwój kultury w aspekcie zrównoważonego rozwoju Miasta Suwałki. Dodatkowo celami Stretegii są: doskonalenie metod zarządzania kulturą, zwiększenie uczestnictwa w kulturze, rozwijanie edukacji kulturalnej oraz kompetencji kulturowych, wzmocnienie kulturalnego wizerunku Suwałk, umacnianie tożsamości lokalnej i ochrona dziedzictwa kulturowego. Zakres badań został wyznaczony pomiędzy trzema podstawowymi kategoriami: suwalska oferta kulturalna, uczestnictwo w kulturze oraz ocena i wyobrażenia dotyczące suwalskiej kultury.
Strategia Rozwoju Kultury Miasta Suwałk do roku 2020 to dokument kierunkowy, który wyznacza priorytety i określa formy działania. Jednym z podstawowych zadań Miasta Suwałki w tej dziedzinie jest inwestowanie w dalszy rozwój samorządowych instytucji kultury. Strategia Rozwoju Kultury Miasta Suwałk do roku 2020 wiąże się z Programem Rozwoju Kultury Województwa Podlaskiego do 2020 roku.

Szczegóły na temat Strategii Rozwoju Kultury Miasta Suwałk do roku 2020 można znaleźć w Uchwale Nr XXI/252/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Kultury Miasta Suwałk do 2020 roku”.