Strefa Płatnego Parkowania w Suwałkach obejmuje część parkingów w centrum miasta. To parkingi przy ulicy Kościuszki – odcinek od skrzyżowania z ulicą Wigierską do skrzyżowania z ulicą Dwernickiego, ulica A. Mickiewicza - na odcinku od skrzyżowania z ulicą Kościuszki do skrzyżowania z ulicą ks. Hamerszmita i Plac Marszałka J. Piłsudskiego.
Administratorem Strefy Płatnego Parkowania jest:
Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach, ul. Sejneńska 84, 16-400 Suwałki
tel. (87) 566 78 55, 567 57 32

Referat Strefy Płatnego Parkowania

Godziny urzędowania Referatu Strefy Płatnego Parkowania:

Pon. - pt.: 8:00-16:00
 • ul. T. Kościuszki 78B lok. 15, 16-400 Suwałki
 • 505 464 457

UWAGA:
Wszelkie stwierdzone przez użytkownika nieprawidłowości związane z wnoszeniem opłat w urządzeniu można zgłosić do Referatu Strefy Płatnego Parkowania kom. 505 464 457 celem niezwłocznej interwencji ze strony serwisu.

Nr konta bankowego:
Bank PEKAO SA o/Suwałki 94 1240 3363 1111 0010 4335 3328
opłata dodatkowa, upomnienie ze Strefy Płatnego Parkowania

Podstawy prawne funkcjonowania strefy płatnego parkowania w Suwałkach:

 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
 2. Uchwała Nr XLVIII/608/2018 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie i sposobu ich pobierania.
 3. Uchwała Nr III/39/2019 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie i sposobu ich pobierania.

POSTÓJ pojazdu jest to unieruchomienie pojazdu nie wynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego trwające dłużej niż jedną minutę (art. 2 pkt. 30 ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym).

Godziny obowiązywania strefy płatnego parkowania w Suwałkach :

Strefa płatnego parkowania obowiązuje od poniedziałku do piątku w godzinach • 8:00-16:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Cennik opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania w Suwałkach:

 • opłata jednorazowa:
  • za 30 minut parkowania – 0,50 zł
  • za pierwszą godzinę parkowania – 1,0 zł,
  • za drugą godzinę parkowania – 1,2 zł,
  • za trzecią godzinę parkowania – 1,4 zł,
  • za czwartą i każdą kolejną godzinę parkowania – 1,0 zł;
 • opłata abonamentowa (parkowanie bez zapewnienia miejsca parkingowego w strefie):
  • 1 miesiąc – 80 zł,
  • 6 miesięcy – 250 zł,
  • 12 miesięcy – 400 zł;
 • opłata abonamentowa dla mieszkańców strefy (postój bez zapewnienia miejsca postojowego w SPP):
  • 1 miesiąc – 15 zł,
  • 6 miesięcy – 70 zł,
  • 12 miesięcy –120 zł;
 • opłata abonamentowa – „koperta” (zastrzeżone miejsce postojowe na zasadach wyłączności):
  • 6 miesięcy – 1 000 zł,
  • 12 miesięcy – 2 000 zł.
System płatności mobilnych:

moBilet
Link do strony internetowej


ePark

Link do strony internetowej


smsAdminPark
Opis aplikacji – link do strony internetowej
Film instruktażowy – link do strony internetowej

UWAGA:
Osoby niepełnosprawne oraz kierowcy przewożący osoby niepełnosprawne, zwolnieni są z opłat za postój na obszarze SPP, pod warunkiem wyłożenia „karty parkingowej” za przednią szybą pojazdu tak, aby była w pełni czytelna dla kontrolerów Strefy Płatnego Parkowania z zewnątrz pojazdu i zaparkowaniu w miejscach oznaczonych tabliczką T-29 (tabliczka informująca o miejscu postoju przeznaczonym tylko dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o ograniczonej sprawności ruchowej oraz kierującego pojazdem przewożącego taką osobę).Osoby posiadające „kartę parkingową osoby niepełnosprawnej”, które nie zaparkują pojazdu na miejscu specjalnie dla nich przeznaczonym i oznakowanym lub nie posiadają abonamentu, zobowiązane są do wnoszenia opłat za postój pojazdów samochodowych w SPP na ogólnych zasadach.
Mapa strefy Pobierz
Regulamin strefy Pobierz
Podrecznik moBILET Pobierz