Strefa Płatnego Parkowania

Strefa Płatnego Parkowania w Suwałkach obejmuje część parkingów w centrum miasta. To parkingi przy ulicy Kościuszki – od skrzyżowania z ulicą Dwernickiego do skrzyżowania z ulicą Wigierską, po obu stronach ulicy i parkingi wokół Parku Konstytucji 3 Maja, także po obu stronach ulic Mickiewicza, ks. K. Hamerszmita oraz przy Placu Marszałka Piłsudskiego. Operatorem Strefy Płatnego Parkowania jest:
Konsorcjum Projekt Parking Service Sp. z o.o. ul. Drużbickiego 11, 61-693 Poznań
i Projekt Control Sp. z o.o. ul. Drużbickiego 11, 61-693 Poznań.

Biuro Strefy Płatnego Parkowania

Godziny urzędowania Biura Strefy Płatnego Parkowania:

Pon. - pt.: 8:00-18:00

UWAGA:
Wszelkie stwierdzone przez użytkownika nieprawidłowości związane z wnoszeniem opłat w urządzeniu można zgłosić do Biura Strefy Płatnego Parkowania kom. 519 350 549 celem niezwłocznej interwencji ze strony serwisu.

Nr konta bankowego:
Bank PEKAO SA o/Suwałki 94 1240 3363 1111 0010 4335 3328

Podstawy prawne funkcjonowania strefy płatnego parkowania w Suwałkach:

 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
 2. Uchwała nr XV/148/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie i sposobu ich pobierania.
 3. Rozstrzygnięcie Nadzorcze nr NK-II.41131.2.146.2011.ACh Wojewody Podlaskiego z dnia 02 stycznia 2012 r.
 4. Uchwała nr XXVI/272/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie i sposobu ich pobierania
 5. Uchwała nr IV/21/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 stycznia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie i sposobu ich pobierania.

POSTÓJ pojazdu jest to unieruchomienie pojazdu nie wynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego trwające dłużej niż jedną minutę (art. 2 pkt. 30 ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym).

Godziny obowiązywania strefy płatnego parkowania w Suwałkach :

Strefa płatnego parkowania obowiązuje od poniedziałku do piątku w godzinach • 8:00-18:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Cennik opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania w Suwałkach:

 • opłata jednorazowa:
  • za 30 minut parkowania – 0,50 zł
  • za pierwszą godzinę parkowania – 1,0 zł,
  • za drugą godzinę parkowania – 1,2 zł,
  • za trzecią godzinę parkowania – 1,4 zł,
  • za czwartą i każdą kolejną godzinę parkowania – 1,0 zł;
 • opłata abonamentowa (parkowanie bez zapewnienia miejsca parkingowego w strefie):
  • 1 miesiąc – 80 zł,
  • 6 miesięcy – 250 zł,
  • 12 miesięcy – 400 zł;
 • opłata abonamentowa dla mieszkańców strefy (osób zameldowanych w granicach SPP na pobyt stały lub czasowy i zamieszkujących w granicach SPP) i pojazdów konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych poza miejscami oznakowanymi tabliczką T-29 (parkowanie bez zapewnienia miejsca parkingowego w SPP):
  • 1 miesiąc – 15 zł,
  • 6 miesięcy – 70 zł,
  • 12 miesięcy –120 zł;
 • opłata abonamentowa – „koperta” (zastrzeżone miejsce postojowe na zasadach wyłączności):
  • 6 miesięcy – 1 000 zł,
  • 12 miesięcy – 2 000 zł.

Za bilet parkingowy w Strefie Płatnego Parkowania w Suwałkach można także zapłacić za pomocą aplikacji na telefon komórkowy:

System moBilet

Link do strony systemu moBILET

Podrecznik moBILET Pobierz

UWAGA:
Osoby niepełnosprawne oraz kierowcy przewożący osoby niepełnosprawne, zwolnieni są z opłat za postój na obszarze SPP, pod warunkiem wyłożenia „karty parkingowej” za przednią szyba pojazdu tak, aby była w pełni czytelna dla kontrolerów Strefy Płatnego Parkowania z zewnątrz pojazdu i zaparkowaniu w miejscach oznaczonych tabliczką T-29 (tabliczka informująca o miejscach dla pojazdów osób niepełnosprawnych). Osoby posiadające „kartę parkingową osoby niepełnosprawnej”, które nie zaparkują pojazdu na miejscu specjalnie dla nich przeznaczonym i oznakowanym lub nie posiadają abonamentu, zobowiązane są do wnoszenia opłat za postój pojazdów samochodowych w SPP na ogólnych zasadach.

Mapa strefy Pobierz