Strefa Płatnego Parkowania w Suwałkach obejmuje część parkingów w centrum miasta. To parkingi przy ulicy Kościuszki – odcinek od skrzyżowania z ulicą Wigierską do skrzyżowania z ulicą Dwernickiego, ulica A. Mickiewicza - na odcinku od skrzyżowania z ulicą Kościuszki do skrzyżowania z ulicą ks. Hamerszmita i Plac Marszałka J. Piłsudskiego.
Administratorem Strefy Płatnego Parkowania jest:
Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach, ul. Sejneńska 84, 16-400 Suwałki
tel. (87) 566 78 55, 567 57 32

Referat Strefy Płatnego Parkowania

Godziny urzędowania Referatu Strefy Płatnego Parkowania:

Pon. - pt.: 8:00-16:00
 • ul. T. Kościuszki 78B lok. 15, 16-400 Suwałki
 • 505 464 457

UWAGA:
Wszelkie stwierdzone przez użytkownika nieprawidłowości związane z wnoszeniem opłat w urządzeniu można zgłosić do Referatu Strefy Płatnego Parkowania kom. 505 464 457 celem niezwłocznej interwencji ze strony serwisu.

Nr konta bankowego:
Bank PEKAO SA o/Suwałki 94 1240 3363 1111 0010 4335 3328
opłata dodatkowa, upomnienie ze Strefy Płatnego Parkowania

Podstawy prawne funkcjonowania strefy płatnego parkowania w Suwałkach:

 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
 2. Uchwała Nr XLVIII/608/2018 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie i sposobu ich pobierania.
 3. Uchwała Nr III/39/2019 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie i sposobu ich pobierania.
 4. NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR XXXVII/484/2021 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2021 R., OD DNIA 01.01.2022 r OBOWIĄZUJĄ NOWE STAWKI OPŁAT ZA POSTÓJ W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA
  1. opłata jednorazowa:
  a) za 30 minut postoju – 1,00 zł,
  b) za pierwszą godzinę postoju – 2,00 zł,
  c) za drugą godzinę postoju – 2,40 zł,
  d) za trzecią godzinę postoju – 2,80 zł,
  e) za czwartą i każdą kolejną godzinę postoju – 2,00 zł;
  2. opłata abonamentowa (postój bez zapewnienia miejsca postojowego w SPP):
  a) 1 miesiąc – 120 zł,
  b) 6 miesięcy – 350 zł,
  c) 12 miesięcy – 600 zł


POSTÓJ
pojazdu jest to unieruchomienie pojazdu nie wynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego trwające dłużej niż jedną minutę (art. 2 pkt. 30 ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym).

Godziny obowiązywania strefy płatnego parkowania w Suwałkach :

Strefa płatnego parkowania obowiązuje od poniedziałku do piątku w godzinach • 8:00-16:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

System płatności mobilnych:

moBilet
Link do strony internetowej


ePark

Link do strony internetowej


smsAdminPark
Opis aplikacji – link do strony internetowej
Film instruktażowy – link do strony internetowej

UWAGA:
Osoby niepełnosprawne oraz kierowcy przewożący osoby niepełnosprawne, zwolnieni są z opłat za postój na obszarze SPP, pod warunkiem wyłożenia „karty parkingowej” za przednią szybą pojazdu tak, aby była w pełni czytelna dla kontrolerów Strefy Płatnego Parkowania z zewnątrz pojazdu i zaparkowaniu w miejscach oznaczonych tabliczką T-29 (tabliczka informująca o miejscu postoju przeznaczonym tylko dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o ograniczonej sprawności ruchowej oraz kierującego pojazdem przewożącego taką osobę).Osoby posiadające „kartę parkingową osoby niepełnosprawnej”, które nie zaparkują pojazdu na miejscu specjalnie dla nich przeznaczonym i oznakowanym lub nie posiadają abonamentu, zobowiązane są do wnoszenia opłat za postój pojazdów samochodowych w SPP na ogólnych zasadach.
Mapa strefy Pobierz
Regulamin strefy Pobierz
Podrecznik moBILET Pobierz