Izba Przemysłowo-Gospodarcza w Suwałkach jest regionalną organizacją samorządu gospodarczego działającą na terenie województwa podlaskiego. Powołana została na Zebraniu Założycielskim w dniu 18 grudnia 2014 r.

Jednym z głównych celów statutowych Izby Przemysłowo – Gospodarczej w Suwałkach jest reprezentowanie interesów gospodarczych zrzeszonych w niej członków, przede wszystkim wobec organów administracji rządowej, organów samorządu terytorialnego oraz innych organizacji; pogłębianie i wzmacnianie więzi gospodarczych pomiędzy przedsiębiorcami, zachęcanie do podejmowania wspólnych przedsięwzięć i wymiany doświadczeń biznesowych, promowanie przedsiębiorców i dobrych praktyk biznesowych oraz wsparcie dla prowadzonej działalności.

Izba Przemysłowo – Gospodarcza w Suwałkach