Prezentowana bibliografia powstała z okazji 300-lecia Suwałk. Publikacja ma charakter popularny, stanowi subiektywny wybór materiałów ( książki, artykuły z czasopism, dokumenty) ze zbiorów suwalskiej książnicy.

Przygotowane zestawienie adresowane jest do mieszkańców naszego miasta i ukazuje najważniejsze, najbardziej popularne publikacje dotyczące dziejów  Suwałk na przestrzeni minionych lat.

Przekazując Państwu załączony materiał, pragniemy przybliżyć i zachęcić wszystkich do zapoznania się z literaturą dotyczącą historii grodu nad Czarną Hańczą i znanych suwalczan.
 
Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach