Portale mapowe prowadzone przez Urząd Miejski w Suwałkach

UWAGA: Treści i dane umieszczone w portalach mapowym nie stanowią dokumentu urzędowego w rozumieniu właściwych przepisów. Udostępnione treści i dane mogą być wykorzystywane wyłącznie pomocniczo, jedynie w zakresie przybliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej oraz mogą posiadać zróżnicowany stopień aktualności i szczegółowości. Zawarte informacje oraz wygenerowane z nich wydruki nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych.

1. System Informacji Przestrzennej
link: https://msuwalki.e-mapa.net/

2. Rejestr aktów planowania przestrzennego, adresy usług WMS/WFS planów i studium, usługa pobierania ATOM, zbiór danych APP
link: https://msuwalki.e-mapa.net/wykazplanow/


3. Serwis  w oparciu o powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny
link: http://geoportal.um.suwalki.pl/geoportal