2014
Na realizację projektów mieszkańców w 2014 roku przeznaczono 1 milion złotych. W pierwszej edycji zgłoszono 39 projektów, z czego do głosowania zakwalifikowano 33. Oddano na nie prawie 11 tysięcy głosów.
Do realizacji zatwierdzono trzy projekty:
- Planeta zabaw i sportu (teren Zespołu Szkół nr 3, ul. Szpitalna 66);
- Kompleksowa modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 7 (ul. R. Minkiewicza 50);
- Budowa parku wraz z terenem rekreacyjnym za Aquaparkiem.
2015
W 2015 roku dwukrotnie zwiększono kwotę przeznaczoną na Suwalski Budżet Obywatelski. Suwalczanie zgłosili wtedy 35 projektów, z czego do głosowania zakwalifikowano 24. Oddano na nie 8495 głosów.
Do realizacji zatwierdzono trzy duże projekty (o wartości od 100 do 700 tysięcy złotych):
- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z oświetleniem do ogrodów działkowych: Jaćwingów, Borówka i Malinka;
- Budowa Street Workout i Parkour Parku (przy Zalewie Arkadia);
- Utwardzenie i odwodnienie nawierzchni dojazdowej do 216 garaży przy ulicy Klonowej;
oraz dziesięć małych projektów (o wartości do 100 tysięcy złotych):
- Bezpieczna droga do szkoły, poprawienie bezpieczeństwa ruchu pieszych poprzez wymianę nawierzchni chodników z połamanych, pozapadanych płytek chodnikowych na nawierzchnię z kostki „polbruk” przy ul. Lityńskiego;
- Poprawa bezpieczeństwa na terenie tzw. „Manhattanu”;
- Siłownia na otwartym powietrzu os. KAMENA;
- Siłownia zewnętrzna przy ulicy Daszyńskiego;
- Budowa parkingu na Osiedlu II wraz z dodatkową infrastrukturą;
- Utwardzenie i oświetlenie ciągu komunikacyjnego Gałaja – Staszica;
- Stop patologiom, profilaktyczne zapobieganie negatywnym zjawiskom społecznym poprzez zapewnienie dzieciom, młodzieży i dorosłym możliwości rekreacji na „siłowni pod chmurką” w rejonie ulic Szpitalna – Reymonta;
- Plac zabaw dla dzieci (ul. Dubowo I);
- Droga dojazdowa do budynku przy ul. Lityńskiego 16a;
- Zieleń przy ul. Minkiewicza.
2016
W 2016 roku na Suwalski Budżet Obywatelski przeznaczono 2 miliony złotych. Mieszkańcy zgłosili wtedy 34 projekty, z czego do głosowania zakwalifikowano 25. Oddano na nie 7510 głosów.
Do realizacji zatwierdzono dwa duże projekty (o wartości od 100 do 700 tysięcy złotych):
- „Zalew łączący pokolenia” nad Zalewem Arkadia;
- Poprawa komunikacji lokalnej, ulica 11 Listopada;
oraz sześć małych projektów (o wartości do 100 tysięcy złotych):
- Rewitalizacja parku na rogu ulic Daszyńskiego, Franciszkańskiej i Legionów;
- Poprawa bezpieczeństwa dojścia dzieci i młodzieży do ośrodków edukacyjnych poprzez wymianę nawierzchni wraz z wykonaniem oświetlenia i odwodnienia „przechodniaka” między ulicą Kościuszki a ulicą Noniewicza;
- Utwardzenie terenu, ułożenie polbruku przy ulicy Bakałarzewskiej 74-76, ulica Chrobrego 21A-23A;
- Aktywne dzieci – modernizacja placu zabaw, przy ulicy Witosa 4A;
- Remont istniejących zatok parkingowych z trylinki z rozbudową o miejsca parkingowe przy ulicy Kowalskiego 4A i 4B;
- Budowa parkingu na Osiedlu II z dodatkową infrastrukturą II etap;
W wyniku zakończonych postępowań przetargowych okazało się, że możliwe jest zrealizowanie trzeciego projektu dużego pod nazwą:
Wymiana nawierzchni ulicy Kowieńskiej.
2017
W 2017 roku na Suwalski Budżet Obywatelski przeznaczono również 2 miliony złotych. Mieszkańcy zgłosili 27 projektów, z czego do głosowania zakwalifikowano 21. Oddano na nie 8801 głosów.
Do realizacji przyjęto dwa duże projekty (o wartości od 100 do 700 tysięcy złotych):
- Modernizacja ul. Klonowej na odcinku od bloku nr 43 do Zespołu Szkół nr 9;
- Budowa miejsc parkingowych wraz z drogą dojazdową przy ul. Sejneńskiej w Suwałkach (przy Zespole Szkół Technicznych);
oraz sześć małych projektów (o wartości do 100 tysięcy złotych):
- Renowacja zabytkowej bramy wjazdowej do dawnych koszar oraz cokołu pomnika przy ul. Gen. K. Pułaskiego w Suwałkach wraz z uporządkowaniem przyległego terenu;
- Integracja środowiska poprzez zabawę i rekreację (ul. Szpitalna 85, 85A);
- Budowa parkingu i pozostałej części chodników przy ul. Witosa 2 i 2A w Suwałkach;
- Budowa ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem wzdłuż ul. Warszawskiej -etap I;
- Wymiana nawierzchni chodnika wzdłuż ulicy osiedlowej Daszyńskiego;

2018
W 2018 roku na Suwalski Budżet Obywatelski przeznaczono 2,6 miliony złotych. Mieszkańcy zgłosili 30 projektów, z czego do głosowania zakwalifikowano 26. Oddano na nie 8 624 głosów.
Do realizacji przyjęto dwa duże projekty (o wartości od 100 do 800 tysięcy złotych):
- Budowa odcinka ulicy Knuta Olafa Falka w Suwałkach (ul. Knuta Olafa Falka)
- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z oświetleniem wzdłuż Ogrodu Działkowego „Jaćwing” i „Malinka” do Ogrodu Działkowego „Borówka” w Suwałkach (przedłużenie ul. K. Wyszyńskiego i ulicy Czarnoziem)
oraz pięć małych projektów (o wartości do 100 tysięcy złotych):
- Andrzej Wajda w Suwałkach (ul. Wojska Polskiego nr 27)
- Plac zabaw (ul. Putry 5)
- Aktywnie i zielono na Witosa (ul. W. Witosa 4A)
- Utwardzenie nawierzchni ul. Szpitalnej (odcinek 7-9)
- Al. O. Ha-Aleja Osiedla Hańcza (pas terenu za ul. Gołdapską, Giżycką, Olecką, przed ulicami Nowosądecką i Łódzką)
oraz pięć projektów kulturalnych lub społecznych (o wartości do 20 tysięcy złotych):
- „Szkoła cukrzycy”
- Suwalski Fan Club Bluesa
- Festyn rodzinny „PWSZ dzieciom”
- Dzień dla Naszych Dzieci – Manhattan zaprasza
- Encyklopedia Suwalskiego Seniora
2019
W 2019 roku na Suwalski Budżet Obywatelski przeznaczono 2,6 miliony złotych. Mieszkańcy zgłosili 33 projekty, z czego do głosowania zakwalifikowano 24. Oddano na nie 12 202 głosów.
Do realizacji przyjęto dwa duże projekty (o wartości od 100 do 800 tysięcy złotych):
- Modernizacja boisk Stadionu Miejskiego w Suwałkach (boiska boczne stadionu Miejskiego przy ul. Zarzecze 26)
- Budowa miejsc postojowych przy wtórniku ulicy Reja od bloku Kowalskiego 23 do bloku Lityńskiego 16 wraz z przebudową chodników oraz wykonaniem dodatkowej infrastruktury w otoczeniu istniejących garaży (utwardzenie odwodnienie, oświetlenie i zazielenienie)
oraz pięć małych projektów (o wartości do 100 tysięcy złotych):
- Utwardzenie nawierzchni parkingu przy zbiegu ulic Reja i Lityńskiego (pomiędzy garażami i blokiem Lityńskiego 16)
- Odtworzenie orłów posadowionych na słupach zabytkowej bramy wjazdowej do dawnych koszar przy ul. Gen. K. Pułaskiego w Suwałkach (ul. Gen. K. Pułaskiego)
- Utwardzenie nawierzchni żwirowej ul. Dąbrówka w Suwałkach (ul. Dąbrówka)
- Olimpijskie parkingi – bezpiecznie, zielono, komfortowo (Wojska Polskiego)
- Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla poprzez wykonanie nowego oświetlenia terenu przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie i Emilii Plater w Suwałkach (ul. Marii Skłodowskiej – Curie i Emilii Plater)
oraz pięć projektów kulturalnych lub społecznych (o wartości do 20 tysięcy złotych):
- Biało Niebieskie Miasto
- „ŚPIEWAJMY ŁĄCZĄC POKOLENIA”
- „Szkoła cukrzycy”
- Suwalski Fan Club Bluesa 2019
- Piknik olimpijski
2020
W 2020 roku na Suwalski Budżet Obywatelski przeznaczono 2,6 miliony złotych. Mieszkańcy zgłosili 34 projekty, z czego do głosowania zakwalifikowano 24. Oddano na nie 17 290 głosów.
Do realizacji przyjęto dwa duże projekty (o wartości od 100 do 800 tysięcy złotych):
- Zakup i montaż hali pneumatycznej na boisku przy Szkole Podstawowej nr 6 w Suwałkach
- Uporządkowanie terenu oraz budowa parkingów i zatoki autobusowej MPK w centrum ogródków działkowych na Osiedlu Północ w Suwałkach (ulica Wyszyńskiego)
oraz pięć małych projektów (o wartości do 100 tysięcy złotych):
- Radosna Szkoła (SP nr 6 ul. Sejneńska)
- SERCE NA MAPIE SUWAŁK (defibrylatory)
- Słoneczne Parkingi Sportowa (ul. Sportowa)
- Remont schodów przy ulicy Polnej – bulwary nad Czarną Hańczą - projekt nr 11
- Sportowo nad Zalewem Arkadia – Siłownia dla dzieci
oraz pięć projektów kulturalnych lub społecznych (o wartości do 20 tysięcy złotych):
- Pamiętajcie o ogrodach
- Piknik olimpijski
- Dni Kultury Japońskiej
- „Tacy sami, a ściana między nami … - BAJKOWY sposób na integrację”
- Suwalski Fan Club Bluesa 2020

2021
W 2021 roku na Suwalski Budżet Obywatelski przeznaczono 2,6 miliony złotych. Mieszkańcy zgłosili 31 projekty, z czego do głosowania zakwalifikowano 26. Oddano na nie 8 674 głosów.
Do realizacji przyjęto dwa duże projekty (o wartości od 120 do 900 tysięcy złotych):
- Bike Park
- Oświetlenie i modernizacja terenów rekreacyjnych przy ul. Wojska Polskiego 17
oraz sześć małych projektów (o wartości do 120 tysięcy złotych):
- Utwardzenie nawierzchni żwirowej na ul. Dąbrówka w Suwałkach
- Modernizacja szatni piłkarskich na Stadionie Miejskim oraz zakup sprzętu treningowego dla młodzieży
- Kastrujemy bezdomność
- Oświetlenie alei głównej na terenie cmentarza przy ul. Reja w Suwałkach
- Parkingi na Sportowej
- Odtworzenie pomnika generała Józefa Dwernickiego na terenie dawnych koszar przy ul. Gen. K. Pułaskiego w Suwałkach
W wyniku zakończonych postępowań przetargowych okazało się, że możliwe jest zrealizowanie siódmego projektu małego pod nazwą:
- Rozbudowa Alei Osiedla Hańcza – zagospodarowanie terenów zielonych (pas terenu za ul. Gołdapską, Giżycką , Olecką przed ulicami Nowosądecką i Łódzką)
oraz pięć projektów kulturalnych lub społecznych (o wartości do 20 tysięcy złotych):
- POUKŁADAJ SOBIE RAKA!
- GAJ W CENTRUM – ekologiczna oaza między ul. Reja i Pułaskiego
- Międzynarodowy Turniej Piłkarski dziewięciolatków
- Wigierski Dzień Piłkarza – impreza sportowo – rekreacyjna dla mieszkańców Suwałk
- Blues&Rock w Suwałkach – 30 lat zespołu Night Come w Suwalskim Clubie Bluesa

2022
W 2022 roku na Suwalski Budżet Obywatelski przeznaczono 2,6 miliony złotych. Mieszkańcy zgłosili 38 projekty, z czego do głosowania zakwalifikowano 27. Oddano na nie 11 119 głosów.
Do realizacji przyjęto dwa duże projekty (o wartości od 125 do 900 tysięcy złotych):
- Budowa parkingu przy ul. Grunwaldzkiej do obsługi targowiska, cmentarza i obiektów OSiR
- Boisko "Orlik" miejscem edukacji i wychowania pokoleń Suwalczan

cztery małe projektów (o wartości do 125 tysięcy złotych):
- Zakup sprzętu sportowego do treningu motorycznego dla dzieci i młodzieży
- Utwardzenie nawierzchni żwirowej na ul. Dąbrówka w Suwałkach – IV etap
- Utwardzenie terenu przed bramami ROD „MALWA” wraz z parkingami
- Parking nad Zalewem Arkadia
pięć projektów kulturalnych lub społecznych (o wartości do 20 tysięcy złotych):
- POUKŁADAJ SOBIE RAKA!
- Okolicznościowy mural z okazji 75-lecia Klubu Wigier Suwałki
- PIKNIK RODZINNY z okazji odpustu w Parafii pw. Bożego Ciała w Suwałkach
- Suwalska akcja kastracja !
- Zaopiekujemy się kotami wolno żyjącymi w Suwałkach

jeden projekt zielony (o wartości do 100 tysięcy złotych):
- Chopina Park – Zielona Skarpa.