Posiedzenia Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Suwałkach, powinny odbywać się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na 4 miesiące. W praktyce każdego roku Rada spotyka się średnio na 7 posiedzeniach.

Do pobrania: