Fundacja działa na rzecz zwiększenia aktywności gospodarczej w regionie poprzez promocję i propagowanie małych przedsiębiorstw i innych przedsięwzięć gospodarczych organizowanych przez bezrobotnych lub dających im zatrudnienie w celu rozwoju gospodarczego regionu i likwidacji w ten sposób bezrobocia.

Promuje przedsiębiorczość w postaci przedstawiania zalet samodzielnej działalności w formie:

  • organizowania szkoleń, konferencji,
  • organizowania spotkań z potencjalnymi kontrahentami,
  • wydawania biuletynów informacyjnych,
  • gromadzenia danych; organizuje szkolenia dla bezrobotnych w celu rozwoju ogólnych i zawodowych kwalifikacji, niezbędnych do rozpoczęcia samodzielnej działalności gospodarczej lub zmiany branży zawodowej.
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości